Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla “Irkçılık Öldürür Dayanışma Yaşatır!” şiarıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması düzenledi. Eyleme HDP milletvekili Musa Piroğlu’nun yanı sıra İDP, YDİ Çağrı ve Mayısta Yaşam Kooperatifi de katıldı. İDP “Göçmen Emekçiler Sınıf Kardeşimizdir”, “Sınırsız, Sınıfsız, Sömürüsüz Bir Dünya”, Mayısta Yaşam Kooperatifi ise “Göçmenler için Sigortalı Çalışma Hakkı”, “Göçmenler için Barınma Hakkı” , “Göçmenler için Sağlık Hakkı” şiar ve taleplerini taşıdılar.

KöZ olarak biz de kalabalık bir şekilde katıldığımız eyleme “Kürdüz, Göçmeniz, Sınıfın Parçasıyız, 15-16 Haziranları Yeniden Yaratacağız”, “Göçmenlere Vatandaşlık Hakkı” şiarlarını taşıdık.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin “Krizin Sebebi Göçmenler Değil”, “Göçmenlerin Serbest Dolaşım Hakkı Tanınsın”, “Yabancı Değil Sınıf Kardeşi” şiarlarını taşıdığı eylem basın açıklamasının okunmasıyla tamamlandı. Okunan basın açıklamasında göçmen karşıtlığına ve “ırkçı saldırılara” karşı “AB ile yapılan Geri Kabul Anlaşması’nın iptali, Türkiye’nin mültecilik statüsünü tanıması, göçmenlerin eğitim, sağlık, adalete erişim, güvenceli çalışma, barınma gibi sosyal ve ekonomik hakların güvence altına alınması, göçmenlere yönelik haksız gözaltı ve sınır dışı uygulamalarına son verilmesi talepleri yer aldı. AKP iktidarının sorumluluğuna dair “savaş çığırtkanlığı” ve “yayılmacı ve saldırgan dış politikası” vurgusu ile değinide bulunulan açıklamada Kürdistan’dan ise “Irak ve Suriye’de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler” olarak bahsedildi.

Türkiye’de devrimle taçlanacak bir demokrasi mücadelesinin zafere ulaşması için Türkiye’de yaşayan emekçilerin arasındaki duvarlar kaldırılmalı, Kürtler, göçmenler sınıfın bir parçası ve Türkiye’deki demokrasi savaşının bir neferi olarak yerini almalıdır. Burjuva demokrasisi sınırları içinde ilerici bir talep olarak görünen mültecilik de bu duvarı yaratan bir kurumdur ve sınıfın bir parçası olan göçmenleri aynı İstanbul Sözleşmesi bahsinde kadınlara yapıldığı gibi AB müktesebatının sınırlarına hapsetmektedir. Bu duvarları ortadan kaldırmak için bu talebi gerçekleştirmeyi haiz olan yegâne iktidar organını kuracak olan devrim mücadelesine göçmenleri katmak için “Göçmenlere Vatandaşlık Hakkını” komünistler olarak bu güne dek olduğu gibi yükseltmeye devam ediyoruz.

Kadıköyden Komünistler