Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle bir dizi etkinlik yapılıyor. Biz de Tuzla’da çalışma yürüten komünistler olarak bu süreçte Ekim Devrimi seminerleri başlıklı 3 tane seminer yaptık. Seminerlere 10-15 kişi katıldık.

Ekim Devrimi ve parti ihtiyacı gündemlerini ele aldığımız söyleşilerde Ekim Devrimi ve yaşadığımız coğrafyadaki rejim krizini ve siyasi krizlerin Şubat Devrimi gibi ayaklanmalara gebe olduğunu ancak kitlelerin ayaklansalar da bir devrime önderlik edebilmesinin koşulunun Ekim Devrimi’ni yaratan Bolşevik tipte komünist bir partinin olmadığını anlattık. Bu konuları anlatırken solun içindeki oportünist manevraları ve parlamentarist tutumları net bir şekilde tarif ettik.

Bugün sol bir geri çekilmeden bahsediyor. HDP, Haziran ve daha birçok akım bunu AKP’nin gücüne ve faşizmin gelişimine bağlarken, biz komünistler bu tutumların kâğıttan kaplanı büyük göstermek demek olduğunu belirtiyoruz. Çünkü eğer AKP ve Erdoğan zayıf dersen bunun sorumluluğu devrime gebedir, biz ilerdeyiz demen gerekir.  Oysaki sen zayıf onlar güçlü olunca sen mağduru oynamış oluyorsun. Yani biz istiyoruz ama onlar büyük demiş oluyorsun. Peki, bu koşulda Ankara’da gerçekleşen HDP kongresini nasıl tarif edeceğiz? Her türlü zorluğa gözaltına rağmen, kitleler içeri girebilmek için çantalarını bile yollara bıraktıkları durumda 30 bin kişinin hatta daha fazla kitlenin oraya katılmasını nasıl tarif etmek gerekir?

Bundan 100 yıl önce 1. Dünya savaşı başlarken oportünistler, reformistler savaş koşullarında devrimcilik yapamayız, önce savaş bitsin sonra daha rahat devrim yaparız dediler. Ancak komünistler farklı bir cevap verdiler ve “asıl düşman kendi yurdunda” dediler. Ekim Devrimi’ni yaratan koşullar bugün daha fazla mevcut. Hatta kitleler ayaklanmalara gebe ancak devrimciler buna hazır değil, çünkü öyle bir parti yok. Öyle bir parti nasıl yaratılır sorusuna Komünistlerin Birliği Platformu bir yanıt vermiş durumda. Bu partiyi kurmak için sayısal çoğunluğa ulaştık gibi değil. Türkiye’de bir dizi devrimci örgüt var ve bu örgütlerin içinde devrimciler ve oportünistler de mevcuttur. Bu örgütlerdeki oportünist ve devrimcilerin ayrışmasını ve devrimcilerin bir partide buluşması gerektiğini ve bunun koşullarının olduğunu belirtenler olarak öyle bir partiyi yaratmak için Komünistlerin Birliği altında buluşalım diyoruz.

Devrim için Devrimci Parti!
Parti için Komünistlerin Birliği!

Tuzla’dan Komünistler