Özellikle her yılın son ayında asgari ücretin gündeme gelmesinden kaynaklı, sol akımlar bu meseleye ilişkin “insanca bir yaşam için yaşanılabilir asgari ücret” talebini yükselttiler. KöZ ise, emekçilerin daha yüksek bir ücret alabilmelerinin yolunun da politik mücadeleden geçtiğini, bu mücadelenin ise hükümete karşı eylemli bir mücadele hattından geçtiğini öne çıkardı. Bu içeriğe uygun olan şiarlarla gerçekleştirilen eylemlere katıldı, bulunduğu her alanda Kürtlerin demokratik haklarını, Suriyeli göçmenlerin vatandaşlık haklarını öne çıkardı. Bu taleplerin tüm kesimler tarafından yükseltilmesi gerektiğini ve bu talepler doğrultusunda hükümete karşı eylemli bir mücadele hattı örülmesi gerektiğini savundu.

Daha önce Tuzla ve Kadıköy’de yaptığımız çalışmanın bir ayağını da Esenyurt’ta gerçekleştirdik. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu perspektifte duvar gazetelerini Esenyurt Meydan’da ve Depo durağı civarında duvarlara astık.

Kadıköy’den Komünistler