8 Mart mitinginin arifesinde mahallemizdeki ESP temsilciliğini ziyaret ettik. Biz gittiğimizde ESP’li arkadaşlar miting hazırlığı içerisindeydiler. 8 Mart mitinginin kadın kadına gerçekleşmesinin doğruluğu, yanlışlığı üzerine başlayan tartışmada, ESP’li arkadaşlar; kadın kadına 8 Martların gerçekleşmesinin kadın iradesini büyütmek ve kadın devrimini güçlendirmeye yarayacağını, bu yüzden de erkeklerin katılmadığı 8 Martların doğruluğunu savundular. ESP’nin geçmişteki tutumlarını hatırlattığımızda ise, ESP olarak bunun özeleştirisini verdiklerini ve artık bu hatta ilerleyeceklerini ifade ettiler. Biz de 8 Martların siyasal bir gün olduğunu, siyasal olan bir gündemin de hedefinin iktidar olması gerektiğini savunduk. Hedefine iktidarı alan bir hareketin ise bu iktidarı ezilenlerin birleşik mücadelesini örerek alabileceğini, kadın kadına 8 Martların böylesi birleşik bir mücadelenin önünde engel olduğunu vurguladık. Kaldı ki çarlık sarayını yerle bir eden mücadelenin ateşini de 8 Mart için alanlara çıkan kadınların erkeklerle birlikte verdikleri mücadelenin ortaya çıkardığını hatırlattık. Ayrıca Bolşevizm’in çizgisinde kadın kadına 8 Martlar ya da kadın devrimi gibi tespitlerin olmadığını, bu tespitleri hangi referanslardan aldıklarını sorduk. Onlar ise Bolşevizm’i ve Sovyetleri bu anlamda eleştirdiklerini, Sovyetlerde kadınların ikinci plana atıldığını savundular.  Zaten diyalektik olarak her şeyin değişmesi gerektiğini, Rus devrimi zamanında, Enver hoca çizgisinin de bugün geçerli olmadığını, günün koşullarına göre değiştirmek ve uyarlamak gerektiğini savundular. Biz de, taktiksel konulardaki değişimle ilkesel konulardaki değişimin farklı olduğunu, ilkesel konulara dair bir değişimin revizyonizme denk düştüğünü savunduk. Bu durumda ESP’nin bu konularda revizyonist olduğunu ifade ettik. Revizyonizme karşı en etkili silahın da ilke ve referanslardan ödün vermemek olduğunu, o ilkelere bağlı olarak siyasi taktikler geliştirmek gerektiğinin altını çizdik. Sol akımların böylesi bir referanslara bağlı hareket etmedikleri için 8 Martlarda da görüldüğü gibi reformist ve revizyonist akımlara dönüştüklerini vurguladık.

Bolşevizm Kazanacak, Revizyonizm Yenilecek!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler