Sendika üyesi oldukları için işten atılan Farplas işçilerinin başlattığı direnişin 11’inci gününde Birleşik İşçi Hareketi saat 14.00’te direniş alanında olma çağrısında bulundu. Gençlik örgütlerinin ve ESP’nin de katıldığı ziyarete biz de KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak dâhil olduk. “Gençlik Direnen Farplas İşçisinin Yanında” ozalitine imzacı olan kurumlar DGB, Dev-Güç, Öğrenci Faaliyeti, Özgürlükçü Gençlik, HDP Üniversite, Kaldıraç Üniversite ve SGDF ile müteşekkildi.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak “Sefaletin Sorumlusu Hükümeti Düzen İttifakları Değil İşçilerin Kitlesel Mücadelesi Süpürecek” yazılı ozaliti taşıdık. Direniş alanına kortej halinde yürüyüş gerçekleştirildi. İştirak ettiğimiz ortak sloganlar dışında, “Migros İşçisi Yalnız Değildir”, “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek” attığımız sloganlardandı.

“Zafer direnen işçilerin olacak!”, “Gençlik direnen emekçinin yanında!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Farplas işçisi yalnız değildir!”, “Genel grev genel direniş!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganlarının sık sık atıldığı yürüyüş neticesinde direniş alanına geçildi.

Yürüyüş ve direniş alanında okunan basın açıklaması sırasında taşıdığımız dövizlerde “İşçilerin Ekmeğe Değil İktidara İhtiyacı Var”, “Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Devrim” yazmaktaydı. Gençlik örgütleri de direniş ve dayanışma vurgulu dövizler taşıdılar. Türküler ve halaylarla süregiden eylem sırasında gazete ve dergi satışı gerçekleştirdik. Ardından fabrika önüne geçildi. KESK üyesi emekçilerin de burada dahil olmasıyla beraber ortak sloganlar atıldı ve halen çalışmakta olan işçilere yönelik ajitasyon konuşması gerçekleştirildi.

Direniş alanına biz oradayken CHP de ziyarette bulundu. Belirtmek gerekir ki işçilerin ördüğü bir eylemde, o eylemi komünistler komünist işçi sıfatlarıyla dahi örseler ziyarete kimin geldiğinin bir ehemmiyeti yoktur. Komünistler açısından CHP’nin teşhir edilip açığa çıkarılacak bir yanı da yoktur. Bu itibarla biz de eylem birliğini bozmayan bir tutum takındık. Ancak CHP’lilerin de yer aldığı bir karede toplu fotoğraf çekilmeyi reddettik. Burada eleştirilmesi gereken tutum işçilerin veya CHP’ninki değil, o karede “Kurtuluş Yok Tek Başına” sloganı atarak yer alan solun tutumudur.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak işçi grev ve direnişlerini önemli ve anlamlı bulmakla beraber bu işçi direnişlerini buluşturacak ve kitlesel bir seferberliğe sevk edecek devrimci partinin yaratılmasını acil bir sorumluluk olarak önümüze koymaktayız.

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

Devrim için Devrimci Parti!

Parti için Komünistlerin Birliği!

Kadıköy’den Komünistler