Geçtiğimiz günlerde Filistin’e destek şiarlı bir dizi eylem/yürüyüşe katıldık.

İlkin, bileşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin 14 Ekim Cumartesi günü ‘EMPERYALİZM SİYONİZM YENİLECEK DİRENEN HALKLAR KAZANACAK’ şiarıyla Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde düzenlediği eyleme katıldık. İEB’in basın metninde şu ibareler yer alıyordu: ‘Filistin’de yaşananlar emperyalist, Siyonist hesapların sadece bir boyutunu oluşturuyor. Mazlum Filistin halkı, Kürt halkı emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin sistematik saldırılarıyla katlediliyor. Emperyalistler çıkarları uğruna bölgeyi böl, parçala, yönet politikalarıyla kana buluyorlar. ilistin halkının ve tüm ezilen halkların haklı ve meşru direnişiyle her yerde dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Filistin halkı ve ezilen tüm halklar emperyalist, Siyonist güçlerin yerli işbirlikçilerinin karşısında kazanacaktır. Mazlum halkların haklı ve meşru direnişi dünya işçi ve emekçilerinin ortak mücadelesi ve dayanışmasıyla güçlenecektir. Etnik, dini çatışmaları derinleştiriyorlar.İşçi ve emekçileri emperyalizme, kapitalizme, Siyonizm’e ve her türlü gericiliğe karşı özgürlük, eşitlik mücadelesini büyütmeye davet ediyoruz.’ Eylem boyunca, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!, Siyoinst İsrail Filistin’den Defol! Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği! sloganları atıldı.
Plansızlığımız nedeniyle eyleme bayrağımız ve dövizlerimizle katılamamızı, katılacağımız eylemin çağrısını önceden gazetede duyurmamamızı önemli bir eksiklik olarak görüyoruz.

18 Ekim Çarşamba günü ise, Levent’te İsrail konsolosluğu önüne giden yürüyüşe ve Okmeydanı’nda Halkevi ve SODAP’ın çağrısını yaptığı “Katil İsrail Filistin’den Defol” şiarlı eyleme katıldık.

Levent metro durağında başlayan ilk eylem, konsolosluk önüne kadar yürünmesiyle devam etti. Yol boyunca Amerikan emperyalizmini ve İsrail devletini hedef alan bir dizi slogan atıldı. Biz de  “Orta Doğu’ya Barış İçin Filistin ve Kürdistan’a Özgürlük”, “Filistin’e Özgürlük İçin, İşbirlikçi TC Hükümetine Karşı Seferberliği Yükseltelim”, “Ne Şeriat Ne Siyonizm, Birleşik Laik Özgür Filistin”, “Siyonist Devlet Yıkılacak Elbet Yaşasın Bağımsız Birleşik Laik Filistin” şiarlı dövizlerimizi alana taşıdık.

Yürüyüş sırasında cılız da olsa “Rojava’dan Gazze’ye direnenler kazanacak!”, “Kürdistan goristan ji bo faşistan!” sloganları da atıldı. Biz de destek olduk. Yürüyüş tamamlandıktan sonra yapılan açıklamadan sonra eylem sonlandı. Biz de Okmeydanı’ndaki eyleme geçmek üzere alandan ayrıldık.

Okmeydanı’ndaki eylem, Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan başlayıp Fevzi Çakmak caddesine kadar süren bir
yürüyüş biçiminde gerçekleşti. Yürüyüş boyunca, ‘ORTADOĞU’DA EMPERYALİST MÜDAHALEYE SON!
DİRENEN HALKLAR KAZANACAK!’ pankartı ve bunlarla birlikte Filistin ve FHKC bayrakları yer alıyordu. Yürüyüş boyunca ‘Katil İsrail Filistin’den Defol!, ‘Nehir’den Deniz’e Özgür Filistin!’ ‘Diren Filistin Okmeydanı Seninle!’ vb sloganlar atıldı. Eylem, TC hükümetine dönük İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebinin
yükseltilmesiyle sona erdi. Eylem özelinde herhangi bir kurum bayrağının ve dövizin olmaması yönünde bir karar mevcuttu. Biz de bu sebeple bayrak ve dövizlerimizi eylem alanına taşıyamamış olduk.

Beşiktaş’tan Komünistler