KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Kadıköy’de “Filistin’e Destek için TC Hükümetine Karşı Kitlesel Seferberliği Yükseltelim”  yazılı pankartımızı astık.

Filistin, emperyalist paylaşım kavgasının merkezinde yer alan Ortadoğu’nun Kürdistan’la birlikte iki düğüm noktasından biri. Tıpkı Çarlık Rusya’sının Avrupa gericiliğinin kalesi olması gibi, bugün Cumhur İttifakı ve onun hükümeti olduğu TC ise Ortadoğu gericiliğinin jandarmasıdır. Emperyalistlerin parçaladığı Kürdistan’ın ve Filistin’in özgürleşmesinin önündeki en büyük engel, İsrail ile birlikte TC devletidir. Bugün Ortadoğu gericiliği ile mücadele etmek için önce Cumhur İttifakı’nı hedef tahtasına oturtmak ve onu kitlesel bir seferberlikle süpürme görevini önüne koymak gerekir.
Bugün Filistin’e destek vermek için yapılan eylemlerde birleşik Filistin’i savunan ve birleşik Kürdistan’ı savunan çizgi takip edilmemektedir. Aynı zamanda düşman kendi yurdundadır şiarını yükselterek Erdoğan’a karşı kitlesel seferberliği savunanlarda bulunmamaktadır. Komünistler olarak böyle bir siyasi hattı savunacak partiyi kurmak en öncelikli görevimizdir.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Kadıköy’den Komünistler