Paris, 19 Eylül 2018

Fransa’daki muhtelif sendikal konfederasyonların hepsi bir ortak bildiriyle İstanbul’daki yeni Havaalanı şantiyesi işçilerinin taleplerini desteklediklerini ve direnen işçilerle dayanışma içinde olduklarını açıklayan ve tutuklu sendika militanlarının ve işçilerin serbest bırakılmasını talep eden bir ortak bildiri yayınladı.

Aşağıda bu ortak bildirinin çevirisini ve imzacı sendikaların listesini yayınlıyoruz.

Fransa’daki çalışanların temsilcisi sekiz sendikal örgüt olarak – yani CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA –İstanbul’daki yeni havaalanı inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin taleplerini destekliyoruz.

Tutuklu sendikacı ve işçilerin derhal salıverilmesini talep ediyoruz ; zira taleplerinin meşru olduğu kanısındayız : onlar da tüm çalışanlar gibi insanca çalışma ve barınma hakkına sahiptirler. Bunların tekrar işe alınmasında ısrar ediyoruz.

Aynı zamanda bu işçilerin talepleri ülkenizde geçerli olan çalışma hakkına ilişkin metinlere uygun olarak yerine getirilmelidir. Dolayısıyla sizi uluslararası çalışma ölçütlerine, özellikle de iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olanlara uymaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzalamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun uluslararası anlaşmalarına uygun davranmaya çağırıyoruz.

CFDT (FransaDemokratikİşçiKonfederasyonu)

CFE-CGC (FransaİdarepersoneliveDenetçilerKonfederasyonu)

CFTC (FransaHristiyanİşçiSendikalarıKonfederasyonu)

CGT (GenelİşKonfederasyonu)

FO (İşçiGücü)

FSU (BirlikçiSendikalFederasyon)

Solidaires (Dayanışma)

UNSA (UlusalÖzerkSendikalarBirliği)