Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bileşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin örgütlediği İşçi Emekçi Mitingi’nin çalışmaları kapsamında İEB adına diğer bileşen kurumlar ile birlikte mitingin çağrısını yaygınlaştırıyoruz. Miting çalışmasının bir ayağını da bu çerçevede İstanbul’da çeşitli alanlarda bulunan siyasetler ve demokratik kitle örgütlerinin mitingden haberdar ve davet edilmesi teşkil ediyor.

26 Ocak Çarşamba günü de bu çalışmalar kapsamında Gazi mahallesindeki demokratik kitle örgütleri ve siyasetleri ziyaret ettik. HDP, Cemevi ve bir kafeyi bizzat ziyaret edebilirken ziyaret etmeyi planladığımız ancak o an açık olmayan kurumlara da afişlerimizi bıraktık.

Beşiktaş’tan Komünistler