12 Mart Pazar günü 12 Mart Platformu tarafından “Gazi’de Düşene Dövüşene Bin Selam, Gazi ve 1 Mayıs Şehitleri Onurumuzdur.” şiarıyla düzenlenen yürüyüşe katıldık. Saat 12’de Cemevine yapılan toplanma çağrısına uyarak bayraklarımız, dövizlerimiz, gazete ve özel sayılarımızla alanda hazır bulunduk.

Dövizlerimizde “Provokasyonları, Saldırıları Gazi’nin Yolunda Püskürtelim!; Gazi ve 1 Mayıs’ta Devletle Saf Tutanlara Oy Yok! Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Çetin Eren’i Destekle!; Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Devrim; Devrim için Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliği; Sandıkta Değil, Sokakta Hesap Soracağız!; Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!; Rojhilat’a Bin Selam; Gazi’nin Yolu Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur; Gazi ve 1 Mayıs’ta Barikatta Saf Tutanlarlayız, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Çetin Eren’i Destekle!” şiarlarını taşıdık. “Devletin Olmadığı Yerde Gündem Emekçilerin İktidarıdır!” manşetli gazetemizi ve “Yıkımın Sorumlusu Burjuva Devlettir, İşçilerin Cumhur İttifakı’nın İnsafına Değil İKTİDARA İHTİYACI VAR” başlıklı deprem özel sayımızı dağıttık. Aynı zamanda Enternasyonal Komünist İşçi Birliği ile yürüttüğümüz Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday kampanyasına ait Çetin Eren’in “Gültan Kışanak’a Açık Mektup”unu da alana taşıdık. Yürüyüş başlamadan önce ve yürüyüş sonrasında toplanma yerinde bulunan kitleye ve toplanma yerinin civarında bulunan kahvelere özel sayımızı ve “Gültan Kışanak’a Açık Mektup”u yaygın olarak dağıttık.

Cemevinin önünden başlayan yürüyüş eski polis karakoluna kadar devam etti ardından Gazi Mezarlığı’nda son buldu. 25 yıl önce saldırının yaşandığı alanda ve mezar başında açıklamalar okundu. Yürüyüş boyunca, “Gazi’de Düşene Dövüşene Bin Selam!; 1 Mayıs’ta Düşene Dövüşene Bin Selam!; Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!; Gazinin Yolu Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur!; Devrim için Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliği!; Seçimle Değil Devrimle Gidecek!; NATOculara, IMFcilere, Kürdlerin, Gazi’nin, Emekçilerin Düşmanlarına Oy Yok, Kurtuluş kendi Kollarımızda!; Kürdlere Özgürlük, Kurdara Azadi” sloganlarını haykırdık.

Yürüyüş boyunca kortejimizden yükselen ajitasyonlarımızda, Gazi’de emekçileri katledenlere oy isteyenlere karşı Gazi Ayaklanması’nın yolundan gitmenin yolunun “NATOculara, IMFcilere, Kürdlerin, Alevilerin, emekçilerin düşmanlarına iki turda da oy yok!” şiarını yükselterek seçimlerde bağımsız bir tutum almaktan, devrimci siyasal mücadeleyi yükseltmekten geçtiğini dile getirdik. Seçimlerde bağımsız tutum almanın, devrimci mücadeleyi yükseltmenin yegane yolunun düzen güçlerinden bağımsız tek aday Çetin Eren’i desteklemekle mümkün olacağını vurguladık.

Yürüyüşe Emek ve Özgürlük İttifakı, Birleşik Mücadele Güçleri, İşçi Emekçi Birliği ve Sosyalist Güç Birliği bileşenlerinin pek çoğu katıldı. Bu yönüyle bakıldığında birçok kurumun kendi kortejiyle katıldığı bir yürüyüş oldu. Yürüyüş sırasında “Faşizme karşı omuz omuza!; Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!” sloganlarıyla birlikte sık sık “Afet değil bu bir katliam!” ve peşinden “Hükümet İstifa!” sloganı da atıldı. Hükümeti süpürecek emekçi seferberliğinin zeminini tarif eden Gazi Ayaklanması’nın yıldönümünde karşıdevrim güçlerinin görevlerinden affını talep eden bu teslimiyetçi çizginin somutlandığı slogana yürüyüş kortejinde yer alan kurumların birçoğu eşlik etti.

Köz’ün arkasında duran komünistler, yola çıktıkları günden beri karşıdevrim güçlerinin insafını bekleyen tasfiyecilerle aralarına kalın devrimci çizgiler çizmeyi esas bildi. “Zincirleri kıra kıra, faşistlerin kafasına vura vura geliyoruz” diyen emekçilerin, barikatlarda çarpışarak devrim davası uğruna düşen komünist savaşçıların yolunu kılavuz edindi. Gazi Ayaklanması’na da bu bilinçle sahip çıkan komünistler, Gazi’nin yolundan gitmenin burjuvazinin ehil olanını yeğlemekten değil, kurtuluşun ancak emekçilerin ve ezilenlerin bağımsız mücadelesini yükseltmekten geçtiğini savunuyor. Köz’ün arkasında duran komünistler, Gazi’de düşenlerin anılarını yaşatmak, Gazi’nin hesabını sormak için dünya komünist partisini yaratmayı görev biliyor. Bu devrimci çizgiyi somutlayan bir biçimde Gazi yürüyüşüne katılan tek yapı olmamız, komünist yegane odak olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle komünist bir dünya kurma mücadelemizin ateşini harlıyor.

Gazi’nin Yolu Ayaklanma Yoludur Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur!

Devrim için Devrimci Parti! Parti için Komünistlerin Birliği!

Bolşevizm Kazanacak! Komünist Bir Dünya Kuracağız!

İstanbul’dan Komünistler