Gençlik örgütleri tarafından SGDF’li tutsaklar ve Suruç’ta bildliri dağıtımı ve eylem sırasında tutuklanan dostlarımız için BEKSAV’da düzenlenen kart yazma etkinliğine Köz’ün arkasında duran komünistler olarak katıldık. Tutsak arkadaşlarımıza aşağıda yer verdiğimiz metinle seslendik:

“Dostlar,

Sınıf mücadelesinden ibaret olan tarih, proletaryanın safında olan komünistler olarak bizim omuzlarımıza, kanımızın son damlasına kadar burjuvaziye karşı amansız bir savaş verme sorumluluğunu yükledi.

Babeuflerden bu yana süren sınıfsız bir dünya kurma mücadelemiz nice bedelleri beraberinde getirdi, getirecek de. Şüphesiz aldığımız her nefes, ödediğimiz bedellerin hesabını sormak adına bize fırsat.

Yaşadığımız bu devrim topraklarında, devrim uğruna düşen her yoldaşımızın hesabını sormak için payımıza düşen, ilhakçıları, işgalcileri tarumar etmekten, emekçilerin ve ezilenlerin iktidarını kurmaktan geçiyor.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde, en ufak demokratik hak talebine dahi barikatlarla, tutuklamalarla karşılık veriliyor. Açık ki ne yaparlarsa yapsınlar söndüremedikleri devrimci mirastan, emekçilerin ve ezilenlerin öfkesinden ölesiye korkuyorlar. Suruç’a, Sur’a saldırmaları da, Cumartesi Anneleri’nin karşısına her hafta gözaltı tehdidi getirmeleri de güçsüzlüklerini göz önüne seriyor.

Zindanları yıkacak, tüm siyasi tutsakları özgür kılacak, dünyayı bir de bu coğrafyadan sarsacağımız günler, emekçilerin bağımsız devrimci hattını örme mücadelesini sürdürdükçe yakınlaşıyor. Bize düşen görev, emekçileri düzene payanda etmek isteyenlere karşı, hükümeti defedecek devrimci siyaseti yükseltmektir.

Devrimci bir çıkış için devrimci siyaset!                                                       

Suruç’un hesabı devrimle sorulacak!                                                               

Suruç’a adalet devrimle gelecek!

Sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya kurmak için;                                                        Düşene, dövüşene, sizlere bin selam.

Devrimci selamlar,

Köz”

Üniversitelerden Komünistler