Mayıs’ta Yaşam Kooperatifi’nde faaliyet yürüten komünistler olarak 20 Haziran’da Mülteci Dayanışma Platformu tarafından “Mültecilere, Sığınmacılara, Göçmenlere ve Yabancılara Yönelik Artan Ayrımcılık ve Nefret Söylemine Dur Demek İçin” Göç İdaresi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldık. İstanbul İl Göç İdaresi önünde yapılmak istenen eylem, polisin izin vermemesi sonucunda yolun karşısına taşındı.

Platform imzalı pankartta “Mültecilik Temel Bir İnsan Hakkıdır. Bütün Devletleri Bu Hakka Saygı Duymaya ve Mülteciler için Sorumluluk Üstlenmeye Çağırıyoruz” sözleri yazıyordu. Biz de Mayısta Yaşam Kooperatifi imzalı “Göçmenler için Sigortalı Çalışma Hakkı” ve “Göçmenler için Barınma Hakkı” yazılı dövizlerimizi alana taşıdık.

Okunan basın açıklaması sonrasında Mayısta Yaşam Kooperatifi adına söz aldık. Emekçilerden ve ezilenlerden taraf olarak faaliyet yürüten kooperatifimizin, göçmenler söz konusu olduğunda da elbette göçmenlerin yanında yer aldığını ve dayanışma faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırdığını dile getirdik. Gerçekle örtüşmeyen göçmen sorunu lafzını reddettiğimizi, bugün var olanın “göçmenlerin sorunları” olduğunu, bizim de bu sorunlara dönük çalıştığımızı söyledik. Seçim döneminde düzen ittifaklarınca yükseltilen göçmen karşıtı propagandanın karşısında durmanın ve emekçileri bölmek isteyenlere karşı emekçilerin ortak çıkarlarını savunmanın, ezilenlerden yana olan herkesin sorumluluğu olduğunu belirttik.

Beşiktaş’tan Komünistler