18 Şubat Pazar günü BDSP tarafından düzenlenen “Greif İşgali 10. Yıl” etkinliğine katıldık.

Şişli Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlik saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından, Greif işgalinde yer almış işçiler sahneye çıktı ve konuşmalar gerçekleştirdiler. Konuşmalarda fiili meşru mücadele ve işçi demokrasisine yaslanan tabandan örgütlenme üzerinde duruldu, Greif deneyimi aktarıldı.

Şiirler ve Greif işgalini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam eden etkinlikte BDSP, İşçi Emekçi Kadın Komisyonları ve Dev-Tekstil adına konuşmalar yapıldı. İEKK konuşmacısı Greif işgalindeki kadın komisyonları deneyimi üzerinde dururken; Dev-Tekstil temsilcisi, Greif işgalinden doğan sendikanın hikayesini anlattı. BDSP temsilcisi, Greif işgalini diğer deneyimlerden ayıranın Greif’ta bir devrimci önderliğin mevcudiyeti olduğunu söyledi. Greif işgali sürecinde DİSK’in tutumunu eleştiren BDSP temsilcisi, DİSK’in tarihsel mirasçısının Greif işgalcileri olduğunu belirtti. BDSP temsilcisi son olarak işçi sınıfının gücü üzerinde durdu ve mücadele çağrısı yaptı.

Kaldıraç, PDD, YDİ Çağrı, Birleşik Emek Cephesi, TOMİS, İşçi Emekçi Birliği, Mücadele Birliği, Damal Dernekler Federasyonu, Limter-İş, İnşaat-İş ve BİR-KAR gönderdikleri mesajlarla etkinliği selamladılar.

Biz de etkinliği selamlamak için ilettiğimiz mesajda, 10 yıl önce patronun karşısına dikilen Greif işçilerinin iradesinin, kendi gücüne güvenen emekçilerin neler yapabileceğini gösterdiğini, fakat bundan daha fazlasını da yapabilecek kuvvete sahip olduğumuzu belirttik. Patronlara karşı harekete geçen emekçilerin, patron sınıfının çıkarlarını korumak için görevlendirilmiş merkezi hükümetlere karşı da mücadele edecek güce sahip olduğunun altını çizdik. “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!” diyerek etkinliğe katılanları selamladık.

Beşiktaş’tan Komünistler