Köz, Partizan ve Proleter Devrimci Duruş olarak Gülsuyu’nda gerçekleşen 1 Mayıs yürüyüşüne “Sınıf Uzlaşmacılığı Değil Sınıf Savaşı”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecek” şiarlarıyla birlikte katıldık. Mahalledeki tüm kurumlara yaptığımız çağrı neticesinde ortaklaşan siyasetler olarak, düzen muhalefetinin seçim çalışmasının damgasını vurduğu 1 Mayıs’ta sınıf işbirliğine birlikte karşı durduk. Emekçilerin nefes alması bahanesiyle parlamentarist hesaplarla Amerikancı Millet ittifakını destekleyenlerin aksine, devrimci kaygılarla yürütülen bir çalışmanın rekabetçilikten ne denli uzak olması gerektiğini somut olarak ortaya koyduk.

Yürüyüş öncesi hazırlıklarımızda tüm Gülsuyu halkını sınıf işbirliği değil, sınıf savaşı
vurgusuyla birlikte yürümeye davet ettiğimiz ortak bildirimizi kahvelerde, pazarda, kapı kapı gezerek birlikte dağıttık. “Burjuva İttifaklara İki Turda da Oy Yok”, “1977’nin Failleriyle 2023’te de Uzlaşmıyoruz”, “Sınıf Uzlaşmacılığına Değil Sınıf Savaşına”, “Ezilenlerin ve Emekçilerin Kurtuluşu Burjuvaziyle Değil Devrimle Gelecek”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecek”, “Yaşasın 1 Mayıs Bıji Yek Gulan” diyen ortak ozalitlerimizi ve her kurumun kendi 1 Mayıs afişini devrimci dayanışma çerçevesinde birlikte astık.

Yürüyüş günü alternatif bir eylem çağrısı yapmadığımız, mahallenin her sene gerçekleştirdiği yürüyüşe çağrı yaptığımız için eylem birliğini bozan tutumlardan uzak  durduk. Ancak yürüyüş öncesinde flamasız gerçekleştiği belirtilmesine rağmen flamayla alanda bulunan kurumların olması PDD, Partizan ve KöZ olarak flamasız katılmamızı eksiklik olarak değerlendirmemize yol açtı. Yine de kimliksiz bir şekilde değil, ozalit olarak astığımız şiarların olduğu ortak imzalı dövizlerle yürüyüşte yer aldık. “Seçimle Değil Devrimle Gidecek”, “Demokrasi İçin Tek Yol Devrim”, “1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak”, “Yaşasın 1 Mayıs Bıji Yek Gulan” sloganlarını birlikte attık. Yürüyüş sonrası değerlendirmemizde, sınıf işbirliğinin galebe çaldığı bu günlerde bir mahallede dahi olsa devrimci bir eylem birliği gerçekleştirmenin önemli olduğunu, grupçu kaygılara taviz vermeden bu tür yan yana gelişleri sürdürmek gerektiğini konuştuk. Komünistler olarak akıntıya karşı yüzmek isteyenlerin bir arada durmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de parti öncesi yürütülen siyasi faaliyetin sınırlarını bulanıklaştırmadan, ancak devrimci bir parti eksikliğini siyasetten kaçmanın mazereti yapmadan emekçiler arasında sınıf işbirliğini teşhir eden devrimci eylem birlikleri için çağrılarımızı sürdüreceğiz.

VAROŞLARDA BİRLEŞ ALANLARDA DEVLEŞ!
YAŞASIN 1 MAYIS! BIJİ YEK GULAN!

Gülsuyu’ndan Komünistler