Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, gazetenin “Hükümeti Defetmek için Siyasi Mücadele, Devrimci Çıkış için Devrimci Siyaset” başlıklı sayısını Gülsuyu, Kartal ve Maltepe’deki kurumlara protokol olarak ulaştırdık.

Ulaşamadığımız kimi kurumlar olsa da görüşebildiklerimizle seçim sonrası dönem, devrimci bir çıkışın gerekliliği ve bu çıkışın kendiliğinden değil, hükümete karşı verilecek devrimci bir siyasal mücadele ile gerçekleşeceği üzerine sohbet ettik. Göçmenler arasındaki çalışmalardan siyasi tutsaklar sorununa yahut emekçilerin deprem-ekonomik sefalet gündemlerine dair oluşturduğu dayanışmalara değin, yapılması gerekenin siyasetin merkezindeki gündemlere en geniş eylem birliğini örecek şekilde müdahale etmek olduğunu anlattık.

Ayrıca gazetemizin yaygın satışını Gülsuyu’nda gerçekleştirdik. Gülsuyu Çarşamba Pazarı’nda, mahalledeki kahvelerde, dükkanlarda sesli ajitasyonlarla gerçekleştirdiğimiz gazete satışında temas ettiğimiz emekçilere özetle şu vurguları haykırdık:

“Seçimin en büyük kaybedeni hükümettir. Karşımızda bir diktatör değil, gittikçe zayıflayan ve yalpalayan bir cambaz var. Seçimlerde emekçiler yenilmedi. Seçimlerde, Erdoğan’dan burjuvaziye yaslanarak kurtulma çizgisi yenildi. Yenilen sınıf işbirliği çizgisidir, yenilen reformizmdir. Dönemin görevi hükümete karşı bağımsız siyasi mücadeleyi yükseltmektir. Sokağın gücüne yaslanarak devrimci bir siyasal çizgiyi eylemli bir şekilde harekete geçirmek gerekir. Liberal kuşatmayı kırmak, devrimci bir çıkışın önünü açmak için ileri!”

Gazetemizi emekçilere ulaştırmayı sürdüreceğiz. Çalışma yürüttüğümüz alanlarda henüz ulaşamadığımız kurumları görmek, “Devrimci Çıkış için Devrimci Siyaset” manşetli gazetemizi ulaştırmak için girişimlerimiz sürecek.

Gülsuyu’ndan Komünistler