Temmuz ayının sonunda Gülsuyu’nda gerçekleşen halk toplantısına Köz’ün arkasında duran komünistler olarak katıldık. Toplantıdaki işleyiş Maltepe’deki halk toplantısıyla aynı doğrultudaydı. Seçim sonrası HDP ve YSP’nin yeniden yapılandırılması doğrultusunda, kongre-konferans süreci öncesinde HDP’nin tabanını dinlemek ve eleştiri ve görüşlerini almak gibi bir amacı olduğu ifade edilip söz katılımcılara bırakıldı. Toplantıda katılımcılar tarafından ifade edilenler seçim yenilgisinden sonra toparlanmaya gitmek gerektiği, seçimlerde bağımsız bir adayın çıkarılmamasının yanlış olduğu, aday belirleme süreçlerinin, ittifak politikalarının şeffaflıktan ve demokratik anlayıştan uzak olduğu gibi eleştirilerdi. HDP’nin bir Kürt partisi olduğu, “Türk solu” olarak ifade edilen kesimlerin partisi haline getirmemek gerektiği, HADEP çizgisine dönülmesi gerektiği de kimi konuşmacılar tarafından ifade edildi.

Toplantıda iki ayrı yoldaş söz alıp görüşlerimizi aktardı. Köz olarak Bin Umut Adayları’ndan beri yürüttüğümüz seçim çalışmalarının deneyiminden bahsettik. Sokağın parlamentodaki mücadeleyi beslediği değil, parlamentodaki mücadelenin sokağın önünü açmak için yürütüldüğü bir çalışmanın elzem olduğunu; 2015’te barajları yıkarak Erdoğan’a daha önce görülmemiş bir seçim yenilgisi tattıran moral mevzilerin buna dayandığını aktardık.

Bugün bir yenilgiden değil, olsa olsa yerinde saymadan söz edilebileceğini, her ne kadar oransal olarak düşüş olsa da parlamentoda hala önemli bir varlığın bulunduğunu belirttik. Göçmenlerle ilgili, sefalet ve ekonomik darboğaz vesilesiyle hükümete karşı yürütülecek bir mücadeleyle ilgili, Kürtlerin dilinin yalnızca eğitim dili değil resmi dil olarak kabul edilmesiyle ilgili halk toplantıları gerçekleştirmek, bunu demokratik bir anayasa mücadelesiyle ilişkilendirecek çalışmaları vekillerle birlikte örmek gerektiğini önerdik. Önümüzdeki dönemde bir yerel seçimin de bulunduğunu, Kürdistan’da atanacak kayyumlara verilecek en iyi gözdağının ve peşinen verilecek yanıtın Türkiye’deki seçimlerde sokağı hareketlendirecek bağımsız bir tutumun verilmesi olduğunu ifade ettik. Aynı şekilde on binlerce siyasi tutsağın zindanlarda olduğunu hatırlatıp, tecritle sınırlı olmayacak şekilde İmralı’ya özgürlüğü de içeren “Siyasi tutsaklara özgürlük!” şiarının da böyle bir bağımsız çalışmanın sacayağı olacağını belirttik.

Toplantı HDP temsilcisinin söz alıp kongre-konferans sürecinde gelen eleştirileri süzeceklerini, üçüncü yol projesinin Öcalan’ın projesi olduğu ve HADEP’in çoktan aşıldığını, üçüncü yolu hayata geçirmek için eksik kaldıklarını ve bu eksiklikleri gidermek için YSP üzerinden bir yeniden yapılandırmaya gideceklerini ifade etmesiyle son buldu.

Gülsuyu’ndan Komünistler