Köz olarak yerel seçimlerde asıl öne çıkarılması gerekenin büyükşehirlerde emekçilerin adaylarını desteklemek olduğunu sayfalarımızda yazıyor, rekabetçi kaygılardan uzak bir şekilde yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızda şu veya bu yerelde tanıtım düzeyinde değil, emekçilerin burjuvaziye karşı ortak mücadelesini örme gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında yerellerde emekçilerin inisiyatifini arttırmaya yönelik çalışmalara ise ilgisiz ve kayıtsız kalmıyoruz. Belediye yahut muhtar adaylıkları söz konusu olduğunda bu adayların büyükşehirlerde burjuva adaylara oy çağrısı yapmaması kaydıyla çalışmaların özgünlüğü ve emekçilere siyasi gerçekleri açıklayıp onların örgütlendirilmesine hizmet eden bir zemin teşkil edip etmediğine göre bu çalışmaları değerlendiriyoruz.

Gülsuyu’nda muhtarlık seçimleri de kentsel dönüşüm, uyuşturucu sorunu vb. gündemler dolayısıyla emekçilerin ilgi alanında bulunuyor. Halihazırda kendini solda gören, emekçilerin yanında olduğunu ilan eden birden fazla aday mevcut olsa da bu adayların hiçbiri önceden bir görüş alışverişinde bulunmaksızın, mahalledeki dernekler, kurumlar vb. üzerinden ortak bir şekilde belirlenerek değil kendiliğinden ilan ederek aday olmuşlardır. Bu anlamıyla emekçilerin kendi sorunlarını çözmek için attıkları adımları birleştirmenin aksi yönünde talihsiz ve eleştiriye tabi bir durum söz konusudur.

Var olan adaylar içinde bize çalışmalarını gözlemleme imkanı veren, kapalı toplantılar gerçekleştirmeyip bizi halk toplantılarına davet eden, kendini solda gören diğer adaylara ön seçim yapma teklifi götüren tek aday Nilüfer Akkaya olmuştur. 3 Şubat’ta geniş katılımlı bir halk toplantısında başka bir muhtar adayı da kendisi lehine çekildiğini ilan ederek onun çalışmasına dahil olmuştur.

Biz de bu toplantıyı takip ettik. Toplantıda muhtar adayı mahalle meclisleri kurmak gerektiğinden söz etti. Seçildiği takdirde kararları bu mahalle meclisiyle birlikte geniş katılımlı toplantılarla alıp mahallede demokratik hak alma girişimlerinde bulunulduğu zaman en önde yürüyenlerden olacağını taahhüt etti. Toplantıda söz aldığımızda bu taahhütlerin olumlu olduğunu, zaten bu sözlerin bağlayıcı sayılıp takip edilmesi gerektiğini belirttik. Başlıklar halinde açtıkları kadın çalışmaları, gençlik çalışmaları içinde de yer almak istediğimizi, emekçilerin örgütlendirilmesi için bu girişimleri olumlu bulduğumuzu ilettik. Bu halk toplantısında tanıştıklarımızla ev ziyaretleri gerçekleştirmek üzere sözleştik.

Gülsuyu’ndan Komünistler