Gülsuyu’nda Köz, Proleter Devrimci Duruş ve Partizan olarak 1 Mayıs öncesinde sınıf işbirliğine, seçimlerin kurtuluş olarak gösterilmesine karşı devrimi öne çıkartan ve burjuvaziden bağımsız hareket etme vurgusunu içeren bir çalışmada ortaklaştık. Bu anlamda Gülsuyu’nda gelenekselleşen 1 Mayıs yürüyüşüne ortak şiarlarla, ajitasyon ve propaganda özgürlüğü temelinde katılmayı kararlaştırdık. Bu doğrultuda Köz, Proleter Devrimci Duruş ve Partizan olarak mahallede 1 Mayıs öncesi ortak bir çalışmayı da planladık. Ortak bir ozalit çalışmasını her kurumun kendi 1 Mayıs afişlerini de devrimci dayanışma çerçevesinde birlikte asarak gerçekleştirdik. “İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs’ta Sınıf İşbirliği Değil Sınıf Savaşı” başlıklı ortak bildirimizi Gülsuyu’ndaki yürüyüşe bu şiarlarla katılmak üzere mahallede dağıttık. Altı ayrı içerikte hazırladığımız ortak ozalitlerimizde şu şiarlar yer alıyordu: “Sınıf Uzlaşmacılığı Değil Sınıf Savaşı”, “Seçimle Değil Devrimle Gidecek”, “Burjuva İttifaklara İki Turda da Oy Yok”, “1977 1 Mayıs’ının Katilleriyle 2023’te de Uzlaşmıyoruz”, “Ezilenlerin ve Emekçilerin Kurtuluşu Burjuvaziyle Değil Devrimle Gelecek”  “Seçim Çare Değil Tek Yol Devrim”
Bu çalışmayı yürüten kurumlar olarak 1 Mayıs sabahı saat 10.00’da Gülsuyu Heykel’de buluşuyoruz. Sınıf uzlaşmacılığına karşı durmak isteyen herkesi bu yürüyüşte bizimle yer almaya davet ediyoruz.
Gülsuyu’ndan Komünistler