Köz’ün arkasında duran komünistler olarak Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Hapishane Komisyonu’nun 6 Ekim Cuma günü düzenlemiş olduğu “Hapishanelerde Tecrite ve Hak Gasplarına Son!” şiarlı basın açıklamasına katıldık. Basın açıklamasında konuşmacıların dışında yalnızca biz bulunuyorduk. Bu duruma hem basın açıklamasının duyurusunun yaygın bir şekilde yapılamamış olması hem de basın açıklamasının zaman itibariyle mesai saatlerine denk düşmesi sebep oldu.

Basın açıklamasında hapishane komisyonunun oluşturmuş olduğu Marmara Bölgesi hapishanelerinde tutsak edilen tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları hak gasplarına ilişkin raporun özeti niteliğinde bir sunum yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi ceza infaz yasalarında tutsaklar için bulunduğu taahhütleri dahi karşılamadığına, tutsakların kitap, havalandırma kullanımı, sohbet gibi pek çok temel hakkının gasp edildiğine, ‘Avukatın geldi’ denilerek ajanlık tekliflerinde bulunulduğuna, tutsakların marş, türkü söylemek gibi gerekçelerle infazlarının uzatıldığı ve infaz rejimlerinin ağırlaştırıldığına değinildi. Bu bağlamda yapılan bu etkinliği siyasi tutsak sorununu gündemleştirmesi açısından anlamlı ve önemli buluyoruz.

Devletin cezaevlerinde uyguladığı tüm baskı ve şiddete karşın tutsakların direnişini kıramadığına, ajanlık da dahil olmak üzere yapılan tüm dayatmalara karşın tutsakların esir alınamadığına da şahitlik ediyoruz. Siyasi tutsaklara ilişkin tüm baskı ve dayatmalara karşı ise onların sesini ve direnişini dışarıya taşımak, sayıları on binleri bulan siyasi tutsakları gündem etmek, onlarla dayanışmayı büyütmek de devrimcilerin öncelikli ödevlerinden.

Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!

İçerde Dışarıda, Hücreleri Parçala!

Beşiktaş’tan Komünistler