HDK kurulduğu günden beri bu topraklardaki muhalif kesimleri bir araya getirmeye ve yerellerde meclisler üzerinden katılımcı demokrasiyi örmeye çalışmaktadır. Bulunduğumuz alanda da mahalle meclisleri kurmaya çalışmış lakin bundan önceki dönemlerde bu konuda muvaffak olamamıştı. Yerel seçimlerin öncesi döneminde tekrardan bu faaliyetlere hız vermeye başladı ve bu konuda kimi girişimlerde bulundu. Kendi bileşenlerini dahil etmeye çalıştığı toplantılar örmeye çalıştı, lakin bir kaç bileşeniyle sınırlı kalan toplantılar yapabildi. Bu toplantılara HDK bileşeni olmamamıza rağmen bizleri de davet ettiler. Biz de KöZ olarak bu toplantılara olabildiğince katılma gayreti gösterdik. Yapılan toplantılarda ele alınan gündemlere dair siyasal bakışımızı aktardık. Bu toplantılara katılmaktaki gayemiz ise sadece siyasal görüşlerimizi anlatmak değil, aynı zamanda bulunduğumuz yerelde yürütülecek olan faaliyetlere dahil olup, ortak ve daha güçlü faaliyetler yürütmekti. Her ne kadar yapılacak olan faaliyetler HDK adına gibi görünecek olsa da, anlamlı ve politik bir faaliyet olduğu müddetçe KöZ’ün isminin olmamasını sorun etmedik. Pratik faaliyetlerin içerisinde sol hareketle birlikte daha güçlü bir pozisyon yaratmak ve bu faaliyetler planlanırken ve yürütülürken de siyaset yasağının olmadığı bir zeminde kendi siyasi görüşlerimizi aktarabilmektir temel gayemiz. Böylesi bir zemini diğer tüm siyasi kurumlar içinde savunmaktayız. Sol hareketin ortak örgütlediği her türlü iş için böylesi zeminler yaratmak, siyaset yasağını kesinkes ortadan kaldırmak, tüm siyasi akımların kendi siyasi görüşlerini ve çizgilerini aleni bir şekilde ortaya koyabilmelerini sağlamaktır asıl olan. Bu çizgiyi savunduğumuz için anlamlı olan tüm pratik faaliyetlerin örgütlenmesinde bil fiil sorumluluk alma gayreti gösteriyoruz. İşte 1 Mayıs Mahallesi özelinde yürütülen HDK faaliyetlerini de bu minvalde değerlendirip dahil oluyoruz.

HDK’nın Ataşehir ve 1 Mayıs Mahallesi üzerinden yerel meclisler kurmak amacıyla yaptığı toplantıya katıldık. Bu toplantıda HDK’nın amaçları üzerine tartışmalar yapıldı. Bu toplantıya HDP, ESP, SMF, Mayısta Yaşam Kooperatifi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve KöZ olarak biz katıldık. Bu yerelde kurulmak istenilen mahalle meclisleri öne çıkarıldı. Bizde bu konuya dair söz alarak görüşlerimizi ifade ettik. Yoldaş konuşmasında şunları belirtti:

“HDK’nın yereller üzerinden meclisler kurarak tabandan demokrasiyi inşaa etmek gibi bir amacı ve gayesi vardır. Sadece bu amaç için dahi içinde bulunduğumuz yerel seçim sürecini en iyi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Seçim süreçleri emekçilerin daha da politikleştiği dönemlerdir. Ayrıca yaklaşan seçimler yerel seçimler olduğu için mahalle meclisleri ve yerel yönetim meseleleri HDK için daha geniş fırsatlarda sunmaktadır. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Muhtarlık seçiminden, belediye meclis üyeliği seçimlerine ve belediye başkanlığı seçimlerine kadar müdahil olması ve bu konularda bulunduğu her alanda net tutumlar alarak ezilenlere ve emekçilere bir yön göstermeye çalışmalıdır. Bu müdahil oluşu da, düzenin saldırılarına karşı gerecek bir savunma hattının örülmesi ve güçlü bir sokak muhalefet hareketinin yaratılması amacını taşımalıdır. Ezilenlerin emekçilerin çıkarlarının düzen partilerinden geçmediğini, kendi bağımsız hatlarını örmeleri gerektiğini öne çıkarmalıdır. Bu yerel seçimlere dair çalışmalar var olan iktidara karşı emekçilerin mücadelesini örmeye yaramayacaksa, apolitik ve sivil toplumcu bir hatta kalacak ve ezilenler lehine herhangi bir kazanımı da en başından ortadan kaldıracaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü ilk elden bulunduğumuz mahallede bir meclis kurulacaksa da böylesi bir politik çizgiyle ve böylesi bir pratik faaliyetin yürütülmesiyle kurulabilecektir. Yol almak açısından en kısa zamanda HDK bir halk toplantısı örgütlemeyi önüne koymalı ve bu halk toplantısını da mahalledeki diğer demokratik kitle örgütleri ve yöre dernekleriyle ortak yapmaya çalışmalıdır. Mahallemizde şuan ağırlık basan iki gündem mevcuttur. Bunlardan birisi yerel seçimler, bir diğeri ise kentsel dönüşümdür.  Hızlı bir şekilde belirlediğimiz DKÖ ve yöre derneklerine ulaşarak ortak bir ‘Nasıl bir Yerel Yönetim İstiyoruz’ başlıklı halk toplantısı örgütleyerek 1 Mayıs Mahallesinin 3 ayrı kısmındaki muhtar adaylarının katılmasını sağlayarak bir tartışma ortamı yaratmamız gerekir. Bunun ardından da aynı dernek ve kurumlarla da kentsel dönüşüme dair bir halk toplantısı örgütlemek gerekir. Bu sürecin örülmesine de hem bu dernek temsilcilerini hem de katılabilecek olan tüm bireyleri dahil etmek gerekir. İşte bu türden faaliyetleri örgütleyerek ancak bir mahalle meclisinin temelleri atılabilir. Biz KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak her ne kadar HDK’nın bir bileşeni olmasak da, bu faaliyetlerin örgütlenmesinde azami düzeyde sorumluluk almaya hazırız.”

Yoldaşın konuşmasının ardından, bu konuya dair diğer katılımcılarda görüşlerini ifade ederek aralık ayının başına yerel yönetimlerle ilgili, aralık ayının ortasına ise kentsel dönüşümle ilgili halk toplantıları yapılması kararları alındı. Bu toplantıların örgütlenebilmesi içinde belirlenen DKÖ ve Yöre derneklerinin de davet edilmesi planlanarak toplantı bitirildi.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler