Bir şubesi de Yenibosna’da bulunan Mayısta Yaşam Kooperatifinin içinde faaliyet yürüten komünistler olarak Mayısta Yaşam’ın HDK bileşeni olarak daha fazla aktif bir rol üstlenmesini önemsiyoruz.

Şu sıralar kongre sürecinde olan HDK’nın kongre çalışmalarına aktif olarak yer almasını Mayısta Yaşam toplantısında gündem ettik. Bunun için HDK toplantılarının nerede ne zaman olacağını öğrenmek üzere HDP’nin de kongre sürecinde yapacağı toplantıya katıldık.

Halk toplantısı HDK’nin kongre komisyonun seçimiyle ilgiliydi ve HDK’nin kongre gündemiyle birleştirerek yapılacağı söylendi. Biz de toplantıya katılmaya karar verdik ve katıldık.

Toplantının ilk gündemi beklediğimiz gibi HDK ile ilgili olanıydı. HDK temsilcisi konuşmacı arkadaş sunumunu yaparken yurt ve dünya tahlillerinde bulundu. Konuşmasında dünyanın birçok yerinde baş gösteren ayaklanmalardan söz ederek ülkemize olası etki ve yansımalarına dikkat çekti. Devletin ekonomiyi iyi yönetemediğinden Devlet Bahçeli’nin adeta utana sıkıla yaptığı açıklamayla itiraf ettiğini belirtti. Toplantıda dinleyicilerden birkaç kişi soru sordu ve  görüş bildirdiler.

Biz de Mayısta Yaşam adına yürütmede aldığımız yetki ile söz alarak konuştuk.

Konuşmamız oldukça kısaydı. Kooperatifin temel misyonunu anlattık. HDK’nin yereldeki faaliyetlerinde yer almak, toplantılara katılmak istediğimizi ve yerimizi bu tür çalışmalara tahsis edebileceğimizi söyledik.

Ayrıca dünyadaki gelişmelere kısaca değinirken ayaklarımızı bastığımız toprakların devrim toprakları olduğunu ve siyasal gardımızı ona göre olmamız gerektiğini söyledik. Yaptığımız siyasi nitelemeyi her ne kadar Mayısta Yaşam adına gelmiş olsak da dünyadaki gelişmelere ilişkin kendi siyasi görüşümüzü aktardık.

HDP’li başka bir arkadaşın vurguladığı HDK ve HDP gündemli toplantıların birleştirilmesinin karışıklığa yol açan bir hata olduğunu ve bu iki oluşumun bileşenlerinin farklı olduğunu belirttiği görüşlerine katılmakla birlikte bu tahlili bizim yapmamış olmamızı bir eksiklik olarak değerlendirdik.

Katıldığımız toplantıyı daha sonra kooperatif toplantısında aktardık.

Yenibosna’dan Komünistler