25 Kasımda, HDP’nin düzenlediği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü etkinliğinde gazete ve özel sayılarımızla birlikte katılım sağladık. Etkinliğe katılanlara özel sayılarımızın dağıtımını yaptık.

CHP eski milletvekili, HDP milletvekili ve bir feminist gazeteci-yazarın konuşmacı olduğu panelde; erkeklerin dahil olmaması yönünde bir karar alındığı için bizim erkek yoldaşlarımız ve HDP’den erkek katılımcılar içeri alınmadı.

Konuşmacıların genel olarak bahsettiği konular; kadının erkek egemenliğine boyun eğdiği ilk yerin ev olduğu ve evdeki sokaktaki şiddete karşı durmadıkları, bununla beraber devlet şiddetine de maruz kaldıkları yönündeydi.

Bütün bunlara ise kadının öz savunma haklarını kullanarak karşı gelebileceğinden, evde kocasına karşı başını kaldırmasıyla birlikte başlaması gerektiğinden bahsedildi. Mecliste bununla ilgili çalışmalar yürütmeye çalıştıklarında dahi türlü engellerle karşılaştıklarından bahseden milletvekilleri, kadının devlet otoritesi tarafından da tanınmadığını anlattı.

KöZ’ün arkadasında duran komünistler olarak; kadının konumu ve yaşadığı türlü bu sorunların siyasi bir sorun olduğunu ve devlet otoritesinin yıkılmadıkça bu sorunların elde edilecek yama haklarla giderilemeyeceğini savunuyoruz. Kadın sorunu sadece kadınları ilgilendiren bir durum değildir, tüm siyasi sorunlar gibi bu da ancak birleşik mücadeleyle anlam kazanır. Konuşmacıların bahsettiği gibi; kadına kendini savunmak için öğretilecek savunma sporları, verilecek çalışma saatleri, eşit maaş hakkı gibi durumlar kadının sorununun kökten çözümü değildir.

Kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle birlikte örülecek olan emekçilerin birleşik mücadelesiyle birlikte ancak anlamlı bir sonuca varacaktır.

Kadın Sorunu Siyasi Sorundur; Siyasi Sorun İktidar Sorunudur!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

                                                                                                   1 MAYIS MAHALLESİNDEN KOMÜNİSTLER