KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 1 Mayıs çalışmalarımız dahilinde Hisarüstü Mahallesi’nde afiişleme çalışması yaptık.

Afişlerimizde 2022 1 Mayıs’ına çıkacağımız “Devrim İçin Devrimci Parti”, “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi”  ve “Tek Yol Devrim” şiarlarımızı öne çıkararak 1 Mayıs sözümüzü Hisarüstü’ne ulaştırmış olduk.

Nasıl Newroz ateşi Kürdistan davasının ateşiyse, 1 Mayıslar da sendikal mücadele günü değil iktidar hedefinden sapmayanların siyasal mücadele günüdür. Bugün Newroz’u Kürtler’in bahar bayramına, 1 Mayıs’ı işçilerin sendikal taleplerinin dile getirildiği bir “işçi şenliğine” indirgemek isteyenler çoktur. Oysa ki bu günler proleteryanın iktidar mücadelesinin, Kürtlerin boynundaki zincire karşı başkaldırısının, tüm emekçi ve ezilenlerin demokratik hak ve taleplerinin siyasal iktidara karşı yükseltilmesinin zeminini oluşturmaktadır. Sendikaların kuyruğuna takılanlar, Newroz’daki proleteryayı görmezden gelme gayretinde olanlar ise kitlelerin önüne iktidar mücadelesini koymak bir kenara dursun, gerek 1 Mayıs gerekirse de Newrozu kitlelerin dahi gerisinde kalan bir tutum içerisinde karşılamaktadırlar.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu tutumların karşısında 1 Mayısların asıl yönünü hatırlatmak ve bağımsız komünist çizgiyi yükseltmek için her 1 Mayıs’ta sendikal talepleri değil en yakıcı siyasi talepleri gündem ettik.

2022 1 Mayıs’ına da aynı siyasi bilinçle gidiyoruz!

Ukrayna-Rusya ve göçmenler meseleleriyle Türkiye solunun ve kitlelerin gündemine giren ve burjuva kavramlarıyla tartışıldığı ırkçılık, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, NATO karşıtlığı gibi gündemlerde komünist tutumu yükseltme ihtiyacı vardır.

Bugün komünistlere düşen görev, Ukrayna-Rusya savaşında hakemlik yapıp haklı haksız belirlemek olmadığı gibi, en büyük ordularından birine sahip üyesi Türkiye’nin işgaline ses çıkarmadan NATO karşıtlığı yapmak da değildir. İşçi sınıfını bölen sosyal-şoven tutumların karşısında da göçmen tartışmalarını ırkçılık üzerinden toplumsal bir sorun derekesine indirmek değil, bugün Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan göçmenlere vatandaşlık hakkını savunmaktır.

Bu yüzden 1 Mayıs’ta da sosyal-şovenizmin ve ikiyüzlü tutumların yaygın oluşuna karşın tüm bu sorunları kristalleştiren “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi” şiarını yükseltmek komünistlerin güncel ödevlerindendir.

Rejim krizinin her geçen gün daha da derinleştiği ve çözümsüzlüğünün daha da ayyuka çıktığı, nesnel koşulların devrimden ve devrimcilerden yana olduğu günümüzde muzaffer bir proleter devrim için gerekli olan devrimci parti ihtiyacı daha da yakıcı bir hal almıştır. Bu sebeple KöZ’ün arkasında duran komünistler, bu 1 Mayıs’a devrim için devrimci partinin, devrimci partinin kurulması içinse komünistlerin birliğinin ihtiyacını “Devrim İçin Devrimci Parti” şiarıyla taşıyacaklar.

Mevcut siyasi iktidarı sandıkta burjuva muhalefetiyle birlikte devirme hayali kuranlara, Kürtlerin, emekçilerin düşmanı Millet İttifakının kuyruğuna takılıp gidenlere, kriz içerisindeki rejimi kurtarma çabasındaki Amerikancı muhalefetin dümen suyuna girenlere de Erdoğan sorununun seçimle değil ancak devrimle çözüleceğini tekrardan hatırlatıyoruz. Bugün komünistlere düşen görev, en basit demokratik talebin dahi çözümünü üstlenmek, aciz haldeki burjuvaziye demokratik sorunların çözümünü havale etmeden tüm demokratik sorunların yegane çözümünün devrimden geçtiğini göstermektir.

Üniversitelerden Komünistler