Hisarüstü Mahallesi’nde ozalit çalışması gerçekleştirdik.

Ozalitlerimizde “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi”, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bağımsız Aday Göstermeyenler Devrimci Mücadeleden Bahsetmesinler!” “Cumhur İttifakından Amerikancı Yolla Değil Sri Lanka’daki Gibi Kitlesel Eylemlerle Kurtulacağız!” içeriklerini öne çıkardık.

Geride bıraktığımız aylarda Kürdistan’ın Kuzey parçasında Türkiye Cumhuriyeti’nin pervasızca operasyonların yanında, Başûr’da gerçekleşen ve Zaxo katliamı olarak gündemleşen bomba saldırısına yönelik birçok açıklama gerçekleşti.

Başûr’a yönelik saldırılar ilhak ve bağımsız Kürdistan perspektifinden çok insanlık suçu derekesinde kalan söylemlerle gündem edilip eleştirildi. Esas olarak bu saldırılar karşısında nasıl bir mücadele hattı çizilmesi gerektiği sorusu ise yine bir susuş kumkuması ile karşılık gördü. Oysa tam tersine, “Kürtlerin Esareti İşçilerin Esaretidir” perspektifiyle, Kürdistan’a yönelik her saldırıyı Türkiyeli emekçilerin gündemine sokan ve iktidarın karşısına dikilen bir eylem hattının izlenmesi gerekmektedir.

Bir yandan da Sri Lanka’daki eylemlilikler de Türkiye solunda alkışlarla karşılığı buldu. Türkiye’de susanlar Sri Lanka’yı coşkuyla selamladılar. Kendi reformist çizgilerinden dolayı, Türkiye’de de benzer bir seferberlik örerek kendilerine Sri Lanka’yı bir örnek olarak almadılar, ancak Erdoğan açısından ibret alınacak bir durum olarak sundular.

Tüm bu gündemler devam ederken aynı zamanda birçok kurum 2023 seçimlerine dair tutumlarını ve mücadele hatlarını açıklamaya başladılar. Biz de KöZ olarak seçimlere dair açıklamızı yayınladık.

Kitlelere Erdoğan’ın tedricen zayıflatarak en sonunda da seçimlerle gönderileceği masalı pompalanırken, Amerikancı muhafeletin kuyruğundaki sol da bu tutumu istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. Seçimlere dair hiç ses çıkarmayanların, “Devrim ve Sosyalizm” lafızlarıyla tutukluklarını gizleyenlerin yanında gizli bir desteği bile tercih etmeden açıktan seçimlerin ikinci turunda Erdoğan’ın karşısında adaya oy vereceğini açıklayanlar dahi oldu. Bir yandan “alternatif” bir üçüncü yolu işaret edenler de Millet İttifakı’ndan “makul” bir aday beklentisi dillendirmeye devam ediyor.

KöZ olarak bu siyasi tabloda, her alanda olduğu gibi, seçimler sathında da proleter devrimci siyasetin gerekliliğini yerine getirmek üzere tüm Türkiye soluna çağrısını dile getiriyoruz. Parlamenter eylemin, devrimci ajitasyona tabii tutulması gerekliliğin farkında olarak, seçimlerde emekçi ve ezilenlerin safının seçimlerde bağımsız bir cumhurbaşkanı ile gösterilebileceğini işaret ediyoruz ve böyle bir seçim çalışması için eylem birliği çağrısını yükseltiyoruz. Bunun yanında böyle bir seçim çalışması yürütenlere de koyduğumuz şartlar uygulandığı sürece kayıtsız şartsız desteğini sunacağımızı belirtiyoruz.

Seçimlerin iki turunda da düzen ittifaklarına ne açıktan ne de gizli bir şekilde oy vermeyeceği açıklayan ve bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak üzere seçim çalışması yürütme niyetinde olan herkesle buluşmak ve eylem birliğinde seçimlere müdahele etmeyi önümüze koyuyoruz.

Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi!

Cumhur İttifakından Amerikancı Yolla Değil Sri Lanka’daki Gibi Kitlesel Eylemlerle Kurtulacağız!

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bağımsız Aday  Göstermeyenler Devrimci Mücadeleden Bahsetmesinler!

Üniversitelerden Komünistler