İşçi Emekçi Birliği çağrısı ile 27 Mart Pazartesi günü İBB Ağaç A.Ş.’de uğradığı işkence sonrası işten atılan ve Saraçhane Parkı’nda 106 gündür direnen Bilal Atan’ı ziyaret ettik. Basın açıklamasına Köz olarak “Emekçilerin ve Ezilenlerin Düşmanı Burjuva İttifaklara İki Turda Da Oy Yok!” şiarlı dövizimizle katıldık.

Basın açıklaması öncesinde “İşçi Düşmanı İBB!”, “İBB İşkenceye Arka Çıkma!”, “İşkenceciler İşten Atılsın!”, “İşimi Geri İstiyorum!” sloganları atıldı. Ardından İşçi Emekçi Birliği olarak “İBB Ağaç A.Ş. İşçisinin Yanındayız! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!” şiarlı pankartımızın arkasına geçtik ve basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Basın açıklamasında Bilal Atan’ın işyerinde işkenceye uğradığından, İBB’nin ise işkencecileri koruduğundan, ardından günlerce ağır koşullar altında hastanede yatan Bilal Atan’ın ise işten atıldığından bahsedildi. İBB’nin işçi düşmanı olduğu, İşçi Emekçi Birliği’nin 106 gündür direnen Bilal Atan’ın yanında olduğu ve sonuna kadar yanında olacağı vurgulandı.  

İşçi ve emekçileri ezen bu düzenin savunucusu sermaye partileri ile yolumuz kesişmedi kesişmeyecek. Düzen ittifaklarını, koruyucusu ve sürdürücüsü oldukları 12 Eylül Rejiminin tüm kurumlarıyla beraber süpürmeden ezilenler açısından bir kazanım elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla düzenin tamircileriyle aramıza kalın bir çizgi çekmemiz, 2023 seçimleri de dahil olmak üzere hiçbir koşul altında onlarla işbirliği içerisine girmememiz gerekir. Tıpkı tuttuğumuz dövizde de belirttiğimiz gibi:  

Emekçilerin ve Ezilenlerin Düşmanı Burjuva İttifaklara İki Turda Da Oy Yok! 

Adalet İçin Tek Yol Devrim! 

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek! 

Beşiktaş’tan Komünistler