İşçi Emekçi Birliği olarak 30 Ocak Pazartesi günü Saraçhane Parkı’nda elli gündür direnen İBB Ağaç A.Ş. işçisi Bilal Atan’ı ziyaret ettik. Basın açıklaması öncesinde direnen işçi Bilal Atan’ın sosyal medya hesabında basın açıklamasını duyurmak için yapacağı konuşmaya Köz olarak davet edildik. Söz alarak bugün sefaletin sorumlusu hükümeti de, işçilere emekçilere karşı onunla ortaklaşan düzen muhalefetini de işçilerin emekçilerin kitlesel bir seferberliği ile süpürmek gerektiği, iktidarın karşısında bağımsız bir blok olarak durmanın gerekliliği şiarlı konuşmamızı gerçekleştirdik.  

Basın açıklamasına flamamız ve “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek”, “Sefaletin Sorumlusu Hükümeti Düzenin İttifakları Değil İşçilerin Kitlesel Mücadelesi Süpürecek” ve ”İşçilerin Ekmeğe Değil İktidara İhtiyacı Var” şiarlı dövizlerimizle katıldık. Basın açıklaması başladığında Bilal Atan söz alarak İBB Ağaç A.Ş.’de yaşadıklarını, dövülerek işkenceyle işten atıldığını ve işkencecilerin hala işine devam ettiğini anlattı; işini geri almak istediğini ve işkencecilerin işten atılmasını talep ettiğini belirtti.  

Ardından LC Waikiki Direnişçileri ve Şişli Belediyesi’nde 1000 gündür direnen Turan Aktaş söz alarak destek konuşmalarını yaptılar. Son olarak, İşçi Emekçi Birliği adına yapılan konuşmada AKP belediyesinin de CHP belediyesinin de işçi sınıfı açısından bir farkının olmadığı, işçilerin sorunlarına bir çözüm olmadıkları ve aksine sorun yarattıkları vurgulandı. Bilal Atan’ın direnişine destek sunuldu. Ardından basın açıklaması sona erdi.  

Basın açıklamasının sonrasında gazetelerimizi ve Emekçilerin Seferberliği İçin Bağımsız Aday çalışmamızın materyallerini dağıttık. Alanda sohbet ettiğimiz kişilerle seçimlerde ezilenlerin siyasetini yapan bağımsız bir aday çıkarmanın ve ezilen kesimleri bağımsız bir blok olarak düzenin karşısında tutmanın önemi üzerine konuştuk. Bize yöneltilen eleştiriler arasında Millet İttifakı’nın bu seçimlerle iktidara gelmesinin bu hükümetten kurtulmak açısından faydalı olacağı iddiası da vardı. Bu hükümeti zaten onun yedek lastiği olan Altılı Masa’nın gönderemeyeceğini, birinden kurtulmak için NATO’cu, IMF’ci, işçi-emekçi ve Kürt düşmanı öbür düzen ittifakına mahkum olmadığımızı vurguladık.  

Düzen İttifaklarına Her İki Turda da Oy Yok! 

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek! 

 

Beşiktaş’tan Komünistler