KöZ olarak içinde yer aldığımız İşçi Emekçi Birliği’nin 1 Mayıs öncesi yürüttüğü çalışmalara katıldık. Tuzla İçmeler köprüsünde tersane işçilerine bildiri dağıtımına da katıldık. Tanıdığımız işçilerle 1 Mayıs ile ilgili sohbetler ettik.

Mecidiyeköy Metrobüs durağında yapılan bildiri dağıtımına da katıldık.

3 Nisan’da düşük ücretler, büyük zamlar ve sendikal engellere karşı Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde “Bıçak kemikte! Çare işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesinde” sloganıylabir eylem ge rçekleştirdi. 1 Mayıs’a çağrı mahiyeti de taşıyan eyleme Kadıköy’den Komünistler olarak katıldık. Eylemde “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs! Bıji yek gulan” sloganları atıldı. HDP milletvekili Musa Piroğlu’nun da konuşma yaptığı eylemde yapılan basın açıklamasında “Dünya’da ve Türkiye’de kapitalizmin ekonomik, siyasal krizi”, “yüksek enflasyon ve sefalet”, “iktidarın sendikal haklara olan saldırıları”, “sendikal bürokrasinin patronlara hizmet eden tutumları” vurguları öne çıktı ve işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesinin engelleri ortadan kaldıracağına değinildi.

Hakları ve gelecekleri için direnen işçi ve emekçilerin sermayenin karşısına işçi sınıfının mücadele yasaları ile çıktığı belirtilen açıklamada emeğin özgürleşmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının ülkenin dört bir yanında yükselen mücadeleleri büyütmek, tabandan birliğini kurarak mücadeleye atılmaktan geçtiği vurgulandı.

“Kapitalist düzende çıkarları birbiri ile çatışan temel iki sınıf vardır. Bir tarafta üretilen tüm zenginliklere el koyan sermaye sınıfı, diğer tarafta ise tüm zenginlikleri yaratan işçi sınıfı yer alıyor. Sermayedarların emeğin üzerindeki tahakkümüne son vermenin yolu ise işçi ve emekçilerin bir sınıf olarak mücadeleye atılmasıyla mümkündür.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada İşçi Emekçi Birliği adına tüm işçilere, emekçilere, kadınlara kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Çalışma, yaşama haklarına yönelik bir dizi talebin sıralandığı basın açıklaması 1 Mayıs çağrısı ile son buldu.

KöZ olarak içinde yer aldığımız İşçi Emekçi Birliği’nin işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşama haklarına ilişkin taleplerini dillendirmesi, bu doğrultuda harekete geçmeleri için işçi, emekçi ve kadınlara mücadele çağrısını yükseltmesi önemli ve kıymetlidir. Demokrasi mücadelesi yürütenlerin emekçi ve ezilenlerin bu talepleri ile ilgili olması gerekir. Demokrasi mücadelesini devrim mücadelesine tabi kılmak isteyenler açısındansa böyle bir mücadeleyi iktidara karşı yöneltecek; sefaletin, sendikal haklara yönelik saldırıların sorumlusu hükümeti süpürecek bir kitlesel hareketi yaratmak elzemdir. Böyle bir hareketi yaratabilmek için “iki sınıftan birine” dâhil olan işçilere sendika bürokratlarının hangi sınıfa hizmet ettiğini açıklamak yeterli değildir, işçi ve emekçileri bir sınıf olarak seferber edebilmek için sendika bürokratlarının hizmet ettiği sınıfa karşı açık seçik bir mücadele programı önermek gerekmektedir. Ancak bu takdirde işçiler mücadele ettikleri sınıfa karşı demokrasi mücadelesi veren başka unsurlarla beraber hareket edebilecek, demokrasi mücadelesini bir devrimle taçlandırabileceklerdir. Böyle bir mücadele programının kendisi daha baştan sendikal bürokrasinin hizmet ettiği sınıfın siyasetinden ayrı durmayı ve güncel siyasi sorunlara ilişkin düzen siyasetinden bağımsız ve etkin bir tutum almayı gerektirir. İşçi ve emekçileri düzen siyasetinden bağımsız ve etkin bir siyasi tutum almaya davet edenlerin önümüzdeki seçimlerde ne yapılması gerektiğini işçi ve emekçilere açıklayabiliyor olması gerekir.

Komünistler olarak önümüzdeki seçimlerde düzen ittifaklarının hiçbirine her iki turda da oy yok diyen bir çalışmanın solun bağımsız adayıyla ortak bir şekilde yapılması gerekliliğine işaret ediyor, işçi ve emekçileri düzen siyasetinden bağımsız ve etkin bir şekilde harekete geçirmek isteyenlere de böyle bir çalışmayı beraber yürütme çağrısında bulunuyoruz.

Düzen İttifaklarına Her İki Turda da Oy Yok!

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

Kadıköy’den Komünistler