Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla düzenlenmesi planlanan bölge mitinglerinin bir ayağı İstanbul’da 22 Aralık’ta planlandı. DİSK, TMMOB, TTB ile örgütlenen miting “Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye” şiarıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleşti. Dikilitaş’ta toplanan kitle İncirli Caddesi’nden alana kadar yürüdü.

Seçimlerden beri İstanbul’da miting gerçekleşmiyordu. Birçok kurumun kendi kitlesine oranla daha zayıf katıldığı mitingde kortejlerde coşku düşük değildi, sloganlar birbirine karışıyordu.

KESK sendika şubelerinin, dörtlünün ortak pankartı ve ayrı pankartlarının yanı sıra BDSP  “Baskı, sömürü, işsizlik… Krizin Faturası Kapitalistlere”, DAF “Krizsiz Kurtuluş Biziz”, DİP “Krizin faturasını patronlara ödetmek için Birleşik İşçi Cephesi”, EMEP “Krizin faturasını ödemeyeceğiz – İş Ekmek Özgürlük”, Emek Gençliği “Geleceğimizden Tasarruf Etmeyeceğiz”, ESP “Krize, Faşizme, Sömürüye Asla Pes Etmeyeceğiz”, Halkevleri “Krizin Faturasını Halk Ödemeyecek”, Birleşik Haziran Hareketi “Zamlara, Pahalılığa, İşsizliğe Son”, HDK “Krize, Savaşa, Tecride Karşı Direnelim, Örgütlenelim Birleşelim”, İDP “Krizin Faturası Patronlara- İşten Çıkarmalar Yasaklansın”, Kaldıraç “Sömürü, baskı, açlık, yoksulluk Bizi Kurtaracak Olan Kendi Kollarımızdır”, Öğrenci Kolektifleri “Üniversiteye Bütçe, Öğrenciye Söz Hakkı” SGDF “Kriz Sizin Direniş Bizim”, TÖP “İşsizliğe, pahalılığa, zama, zülme son Sermaye Mezara Emek İktidara”, UİD-DER “Krizin Faturası Patronlara ! Dört kişilik ailenin ihtiyacına göre asgari ücret” pankartı ile katılırken SEP, herhangi bir önerme taşımayan SEP yazan pankart ile katılırken, çeşitli dövizlerle ekonomik taleplerini dile getirdi. SODAP, SYKP, Devrimci Parti, YSGP ise pankartsız katıldı.

KöZ olarak mitinge “Siyasal Kriz Karşısında Düzenin Kokuşmuş Partileriyle İttifak Değil; Sol Blokla Ezilenlerin Seferberliği!” pankartı ile katıldık. “Herkesin Krizi Kendine” başlıklı özel sayımızdan dağıttık. Miting boyunca “Ekonomik değil siyasi kriz, krize karşı tek yol devrim; Ne AKP ne CHP kurtuluş birleşik mücadelede; CHP’ye değil sol blokla seçime; Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz; Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük; Bolşevizm Kazanacak Komünist bir Dünya Kuracağız; Marx-Engels-Lenin Yolumuz Proleter Devrim; Devrim için devrimci parti, Parti için komünistlerin birliği” sloganlarını attık. Siyasetin dışlandığı bu mitingde HDP’nin ve bu yoldan solun diğer parçalarının CHP’nin kuyruğunda gitmemesi gerektiğini, tabandan halk meclisleriyle, halk toplantılarıyla adayların seçilmesini, bir sol blokla seçime girmek gerektiğini, Türkiye’deki rejim krizini ve olanaklarını ve devrimci parti ihtiyacını ajitasyonlarla gücümüz yettiğince yürüyüş kortejine taşıdık.  

Sol pankartlarını yansıttıkları dışında genel olarak “ekonomik kriz” ve bununla ilgili genel ve soyut bir işçi mücadelesi yükseltme çağrısında bulundu. Emekçilerin yaşadığı sorunların temelinde bir rejim krizi olduğunu, AKP’den kurtulmadan ve 12 Eylül rejimini derdest etmeden hiçbir emekçinin hiçbir anlamda nefes alamayacağını net biçimde vurgulayan siyasal bir yaklaşımın eksikliği kendini hissettirdi. Tüm söylem ve faaliyetini kriz üzerine kurgulayan solun muhtelif kesimlerinin de kriz olarak tarif ettikleri bu dönemi siyasal değil, sendikal mücadele ile aşılabileceği fikrine teslim olan sol, sendikalarla benzer slogan ve şiarları alana taşıdı. Yerel seçimlere, siyasi görevlere hiç değinilmedi. Birbirine benzer şiarları taşıyan ve sloganları atan tasfiyeci reformist akıntıya karşı yüzen, sendikalist-ekonomist talep ve bakış açısından sıyrılan tek kortej KöZ korteji oldu.

Miting alanında ilk konuşmayı KESK eş genel başkanı Aysun Gezen yaptı. Aysun Gezen’in ardından KHK ile ihraç edilen emekçiler adına Nuray Şimşek konuştu. Birçok kitle örgütü ve siyasi örgütlenmelerin oluşturduğu Krize karşı Omuz Omuza’nın açıklaması okunduktan sonra miting Bandista konseri ile sona erdi.

Rejim Krizine karşı Tek Yol Devrim!

İstanbul’dan Komünistler