İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin ardından birçok eylem düzenlendi. Bu kapsamda 27 Mart Cumartesi günü “İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz!” şiarıyla Kadıköy’de düzenlenen eyleme katıldık.

Genel perspektif, haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulatılması ile kadın haklarının alınabileceği yönündeydi. Var olan sözleşmesinin geri çekilmesine karşılık bundan vazgeçmeyeceklerini dile getirerek Kadıköy’de buluşuldu. Eylem sırasında “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz; Yaşasın kadın dayanışması; Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula!” şiarları yükseldi. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu eylemde, aşağıdaki içerikte konuşmalara yer verildi;

“Kadın ve LGBTİ­­+ düşmanları İstanbul Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu karara yönelik ise kadınların sokaklarda olduğunu unutturmamak gereklidir. Bu kararı verenler Türkiye’nin kadına yönelik şiddeti engelleyen uluslararası bir sözleşmeden vazgeçirmek istemektedirler. İstanbul Sözleşmesi bizimdir, her satırı uygulatana dek mücadelemizi sönümlendirmeceğiz! Bizler biliyoruz ki bu şiddeti önlemeyenler bu cinayetlerin birer suç ortağıdır.”

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak eylemde kadının kurtuluşunun bu sözleşme ile sağlanamayacağını, kadının toplum içindeki konumunun reformlarla düzeltilemeyeceğini vurguladık. Bugün kadının kurtuluşunun da, özgürlüğünün de tek yolunun devrim olduğunu, burjuva kurumlardan medet ummayarak devrim yolunda yürünmesi gerektiğini belirten dövizlerimiz ile katılım gösterdik. Aynı zamanda var olan süreçte “Siyasi Kadın Tutsaklara Özgürlük; HDP Bağımsız Siyasetle Var Olabilir; HDP, Kitlesel Eylemler ile Savunulabilir ” dövizlerimizi de yükselttik.

Bugün yapılmakta olan her eylem, devrim ile kesiştirilmelidir. Bağımsız bir siyasi hatta bu eylemlilikleri birleştirerek yol alınmalıdır.

Kadın mücadelesi de demokrasi mücadelesi de birer devrim sorunudur. Ayrı ayrı hareket eden bütün kesimlerin sorunları devrimci bir çözüm gerektirmektedir. Kadın sorunu gibi tüm demokrasi sorunları ancak devrimle çözülebilir.

Kadınların Özgürlüğü için Tek Yol Devrim!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler