Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, Aralık ayının sonunda bir dizi sol akıma İstanbul büyükşehir seçiminde düzen partilerinden bağımsız tek ve ortak bir aday çıkarmak için bir toplantı çağrısında bulunmuştuk. Çağrımız karşılık bulmayınca, diğer akımlara önerdiğimiz eylem birliğinin siyasi paydasını “İstanbul’da Emekçinin Tarafındayız” kampanyasıyla tarif ederek İstanbul’da büyükşehir seçim çalışmasını başlattık ve bu kampanyanın adayı olan Tunahan Dursun’u destekledik. (Bu seçim kampanyası girişiminin öyküsüne ve kampanya boyunca yaptıklarımızı özetleyen seçim günlüğümüze buradan ulaşabilirsiniz.) 9 Şubat’a geldiğimizde ise DEM Parti İstanbul büyükşehir seçiminde aday çıkaracağını açıkladı. Böylelikle Tunahan’ın aday olmasını gerektiren nesnel koşullar ortadan kalkmış olduğu için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Zira artık 12 Eylülcülerden, müteahhit partilerinden ayrı bir aday vardı. Köz olarak, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde, söz konusu kampanyanın politik içeriğine katıldığımız için değil, bu kampanyayı yürütürken ajitasyon ve propaganda özgürlüğü tanıdığı için DEM Parti’nin adaylarını destekleyeceğimizi açıkladık.

31 Mart’a kadar olan süreçte Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin seçim çalışmalarına katıldık. Katıldığımız çalışmalarda, bu seçim kampanyasının bir emekçi seferberliğini yaratacağı yanılsamasını yaymadan, İstanbul’da müteahhit adaylardan, burjuva partilerden ayrı bir aday çıkarmanın böyle bir seferberlik için bir ön koşul olduğunu vurguladık. Emekçilerin ve ezilenlerin en küçük kazanımı için dahi bu hükümetin bağımsız bir emekçi seferberliğiyle süpürülmesinin şart olduğunu anlatmaya çalıştık. Büyükşehir seçiminde Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye oy istedik.

Büyükşehir adaylarıyla halk toplantılarındaydık

Bu doğrultuda, DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarıyla düzenlediği halk toplantılarına destek verdik. 13 Mart günü, bizim de örgütleyicilerinden biri olduğumuz Hisarüstü Mahallesi’ndeki halk buluşmasındaydık. 14 Mart akşamı DEM Parti’nin Ataşehir İlçe Örgütü önünde düzenlediği, aynı zamanda Newroz kutlamasının da yapıldığı halk buluşmasına katıldık. Öncesinde, 1 Mayıs Mahallesi’ne “Burjuva Partilere Oy Yok! 31 Mart’ta Oylar Meral Danış Beştaş’a ve Murat Çepni’ye!” yazılı pankartımızı astık.

21 Mart günü ise, Ortadoğu’nun tüm ezilenlerinin bayramı olan Newroz’u kutlamak için Murat Çepni ile birlikte Kartal’da, Topselvi Mahallesi’ndeydik. Tüm bu halk buluşmalarına güçlü bir şekilde katılarak, olanak tanınan yerlerde konuşma yaptık. Emekçi ve ezilenlerin düşmanı olan bu hükümeti bağımsız bir emekçi seferberliğiyle süpürmenin şart olduğunu vurguladık; neden DEM Parti’nin büyükşehir adaylarını desteklemek gerektiğini anlattık. Aynı zamanda, Newroz ve yerel seçimlere ilişkin “Yerel Seçimlerde 12 Eylülcülere Mahkum Değiliz!” başlıklı özel sayımızı ve gazetemizin “Asıl Düşman Kendi Yurdunda!” manşetli 140. sayısını yaygın bir şekilde dağıttık.

Demokratik kitle örgütleriyle ve sol siyasetlerle buluştuk

13 Mart akşamı, DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarıyla birlikte Kadıköy’de, Lusnika Kafe’de ekoloji örgütleriyle buluştuk. 16 Mart’ta DEM Parti milletvekili Çiçek Otlu ile birlikte DEM Parti’nin Fatih ilçesindeki seçim çalışmasındaydık. Gün boyunca Fatih’teki dernekleri ziyaret ettik. Doğubeyazıt Derneği, Silvanlılar Derneği, Gercüş Derneği ve Eruhlular Derneği’ne gittik. İstanbul büyükşehir seçiminde Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye oy istedik.

İki gün sonra, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin sol siyasetlerle buluşmasına katılmak için Kıvılcım Kültür Merkezi’ndeydik. Yaklaşık yirmi siyasetin katıldığı buluşmada, adaylar hem kampanya boyunca yaptıklarını hem de seçim kampanyasının içeriğini anlattılar. Katılan sol güçlere eleştirilerini ve görüşlerini sordular. Buluşma bittikten sonra yerel seçimlere ve Newroz’a ilişkin özel sayımızı gelenlere dağıttık. 28 Mart’ta ise DEM Parti’nin İstanbul adaylarıyla birlikte Bağcılar Cemevi’ndeydik.

Eylemlere katıldık

Köz olarak katıldığımız eylemlerde zaten yerel seçimlerde bağımsız bir tutum takınmak gerektiğini vurguluyor, özel sayımızın dağıtımını yapıyorduk. Ancak DEM Parti’nin İstanbul büyükşehir için adaylarla birlikte yürüttüğü seçim kampanyası dahilinde olan eylemlere de destek verdik. 20 Mart günü, Suruç Katliamı’nın yüz dördüncü ayında, Murat Çepni ile birlikte Halitağa’daki anmaya katıldık. “Suruç’a adalet devrimle gelecek!” dedik.

23 Mart Cumartesi günü ise Murat Çepni ile birlikte İHD İstanbul Şubesi’nde Cumartesi Anneleri’yle buluştuk. Aynı gün, Kadıköy’de Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun eylemine destek verdik. Müteahhitlere ve deprem vurguncularına değil, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye oy istedik.

Esnaf ziyaretleri, stant ve bildiri çalışmaları

Seçim çalışmaları kapsamında birçok yerde stant ve bildiri çalışmalarına katıldık. 15 Mart günü Murat Çepni ile birlikte Kadıköy Salı Pazarı’nda bildiri dağıtımı ve pazar ziyareti yaptık. 20 Mart günü, Beşiktaş İskele Meydanı’nda DEM Parti’nin açmış olduğu standa destek verdik. “Oylar Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye!” diyerek bildiri dağıttık. İki gün sonra, Okmeydanı’ndaki atölyelere ve esnaflara gittik. DEM Parti’nin CHP’nin adayını desteklediği Şişli’de, ajitasyonumuzu sınırlamadık. Okmeydanı’ndaki emekçilere “12 Eylülcü partilere oy yok! Kürtlerin düşmanlarına oy yok!” dedik. 23 Mart günü, Murat Çepni ile birlikte Ümraniye’de esnafları ziyaret ettik.

28 Mart akşamı Meral Danış Beştaş ile birlikte Kadıköy’de kadınlarla stant önünde buluştuk. Bir sonraki gün, Murat Çepni ve ESP ile birlikte “31 Mart’ta burjuva partilere oy yok!” demek için Kadıköy’deydik. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye oy isteyerek özel sayımızın dağıtımını yaptık.

İstanbul seçimlerinin çalışmasını esas olarak adayların yürüttüğü çalışma oluşturdu. Faaliyet yürüttüğümüz mahallerde ve semtlerde yapılan etkinlikler 2007-2015 arasında yürütülen seçim çalışmalarından çok daha zayıf, hatta merkezi organize edilen çalışmalarla sınırlıydı. Yoğun bir kafa karışıklığı, seçimde aday çıkarmanın taktik bir hamle olup olmadığı, 2019’daki gibi AKP’ye kaybettirme taktiğinin sürüp sürmediği soruları 31 Mart’a kadar sürdü. Bu çalışmaları organize edenlerin kapasitesiyle karşılaştırıldığında bir koordinasyonsuzluk olduğunu da görmek güç değildi. “Kent uzlaşısı” ile birlikte DEM’in kimi zaman CHP adayına kimi zaman DEM adaylarına destek istediği bir tabloda Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni çalışmalarına dahil olduk. İstanbul büyükşehir seçimi için yürütülen kampanyaya “Burjuva partilerin adaylarına oy yok!” demekten vazgeçmeden, siyasi görüşlerimizi anlatarak gücümüz oranında güç verdik.

İstanbul’dan Komünistler