İstanbul’da 14 Ocak’ta “OHAL Değil Demokrasi” şiarıyla miting düzenlendi. Mitingin ilk duyurusu yapıldığı sırada DİSK, TMMOB, TTB, KESK birlikte miting yapacaklarını duyurdu. Daha sonra DİSK, TMMOB, TTB mitingin örgütleyicisi olmaktan çekildi. KESK alınan karardan geri çekilmedi. Miting iptal olmadı ancak güçlü bir çağrı da yapılamadı.

Miting 14 Ocak Pazar günü Bakırköy Dikilitaş’ta 14.30’da toplanma ve yürüyüşlerle başladı. Miting son dönemlerde yapılan mitinglerden farklı olarak ajitasyon serbestliği vardı. Pankart, bayrak, gazete gibi materyaller serbestti. Bu şekilde de duyurusu yapıldı.

Mitingde  “Yaşasın Emek ve Demokrasi Mücadelemiz, Yaşasın Demokrasi-KESK; OHAL-KHK Düzenine Teslim Olmayacağız-Birleşelim, Örgütlenelim Kazanacağız HDK; OHAL Kaldırılsın, KHK’lar İptal Edilsin, OHAL’e Son Vermek için Kendi Gücüne Güven-Kaldıraç;  Halklar Devrimle Özgürleşecek-Mücadele Birliği;  OHAL’e, KHK’lara, Grev Yasaklarına Artık Yeter-SEP; OHAL’de Geçinemiyoruz-EHP;  Ekmek ve Hürriyet İçin İşgal, Grev, Direniş- DİP;  OHAL’e Hayır, Ekmek, Adalet, Özgürlük-Haziran;  OHAL’e Hayır Demokratik Türkiye- EMEP” pankartları açıldı. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak biz de “OHAL’e KHK’lara Karşı Birleşik Mücadeleyi Büyütelim” pankartını açtık.

2018 yılının ilk mitingi ve son çıkan KHK’lara karşı yapılan yaklaşık olarak bin kişinin katıldığı mitinge katılım oldukça düşük oldu.

İstanbul’dan Komünistler