BDSP, ESP, Kaldıraç, Köz, Partizan, SMF, TÖP, Dev-Tekstil, EİB, Deri Tekstil Kundura İşçileri Derneği’nin bileşeni olduğu İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi, 29 Nisan’da yaptığı eyleminin ardından aşağıdaki açıklamayı yayımladı:

“1 Mayıs’ta Sokaklara!” Çağrısını Konak’ta Yükselttik! Yükseltmeye Devam Ediyoruz!

İktidarın salgını bahane ederek 1 Mayısı yasaklarla boğma girişimine boyun eğmeyen; hükümetin yasaklarına uyarak 1 Mayıs’ın alelacele yapılan çağrılarla, göstermelik, cılız basın açıklamaları ile geçiştirilmesini, 1 Mayıs’ın sembolik anmalara indirgenmesini kabul etmeyen ilerici devrimci kurumların oluşturduğu İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi olarak 1 Mayıs ısrarımızı koruyor, çağrımızı yükseltmeye devam ediyoruz.

İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi dün emek ve meslek örgütlerinin “1 Mayıs kutlaması” olarak düzenlediği Konak’taki basın açıklamasına böyle bir bilinç ve irade ile katıldı.

İnisiyatifimiz Konak İskelesi’nden Kemeraltı girişine kadar pankartı, bayraklarımız ve sloganlarla yürüyüşe geçince, polisin pankart ve bayrakları indirerek, slogansız bir şekilde yürüme dayatmasına maruz kalmıştır. Bu dayatmayı kabul etmeyip yürüyüşe geçtiğimizde ise polis saldırısı başlamış, bileşenlerimizden üç arkadaşımız gözaltına alınmıştır.

Bu saldırıya rağmen İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi tutumundan geri adım atmamış, direnmiş, kararlılık göstermiştir.

Bu kararlılık ve gösterilen direnç o an toplanma alanında birikmiş olan kitle ve örgütlenmelerin sınırlı da olsa bir kısmını daha harekete geçirmiş, konulan iradeden geri adım atmayacağımızın anlaşılması polisin açıklamayı tertip edenlerle görüşmesine ve yapılan görüşmeler sonrasında polisin geri adım atarak barikatı açmak zorunda kalmasına neden olmuştur.

İnisiyatifimiz saldırı sırasında polisin gasp etmeye çalıştığı pankartını geri almış, bayraklarımızı indirmeden, sloganlarla açıklamanın yapılacağı alana girmiştir. Gözaltına alınan arkadaşlarımız da aynı gün serbest bırakılmıştır.

İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi 1 Mayıs’ın sessiz sedasız bir biçimde görev savma kabilinden bir açıklama ile geçiştirilmesini kabul etmemiş, alanda polis tarafından dayatılan yasakları boşa çıkarmış, o alandaki emekçilere “1 Mayıs’ta Sokağa!” çağrısını ulaştırmıştır.

Polis saldırısı sırasında gözaltına alınan arkadaşlarımızın uğradığı işkencenin görüntülenerek belgelenmesi ve kamuoyuna yansıması Emniyet Genel Müdürlüğü’nü telaşlandırmıştır. Bugün kamuoyuna yansıdığı biçimiyle, eylemlerde basın ve yurttaşların kayıt alması bir polis genelgesi ile yasaklanmak istenmektedir.

Bu çabalar nafile! Bu yasaklar işe yaramayacak. Ne salgın karşında kaderine terk ettikleri milyonlarca yoksul emekçinin, ne her gün baskıya maruz kalan Kürt halkının , kadınların, her kesimden ezilenlerin mücadelesi yasaklarla, baskılarla durdurulamaz. Durdurulamıyor da…

Bu sene 1 Mayıs’ı, işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü, inisiyatif bileşenlerinin olduğu her yerde sokaklarda, meydanlarda, tüm coşkumuzla kutlayacağız. Virüse, açlığa, yok sayılmaya, aşağılanmaya karşı bu 1 Mayıs’ta direnişin sesini ortak mücadelemizle daha da yükselteceğiz.

İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi yarın İzmir’deki tüm emekçileri hükümetin yasaklarına karşı 1 Mayıs’ı büyütmeye çağırıyor!

1 Mayıs yasaklara sığmayacak; kızıldır, kızıl kalacak…

İzmir 1 Mayıs İnisiyatifi”

İzmir’den Komünistler