İzmir’de düzenlenen basın açıklaması etkinliği Konak’ta 2 Temmuz 2020 günü akşamüzeri gerçekleşti.  BDSP, EMEP, ESP, HDP, SMF, TİP, TKH ile PSAKD ve çeşitli STKler de oradaydı. Etkinlik devrim mücadelesinde yaşamını feda edenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte “AKP’yi kuranlar, Sivas’ı yakanlar”, “faşizme karşı omuz omuza”, “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Sivas’ın katilleri hesap verecek”, “Faşizme karşı tek yol devrim”,  “Suruç için Adalet, Sivas için Adalet”, “Dün Maraş’ta, Bugün Sivas’ta, Çözüm Faşizme Karşı Savaşta” sloganları atıldı. Yapılan basın açıklamasında Sivas Katliamı’nın örgütlü bir çalışmayla ve devlet kurumlarının desteğiyle gerçekleştirildiği, yapılan yargılamaların bilinçli olarak sonuçsuz bırakıldığı ve yargılananların AKP tarafından ödüllendirildiği vurgulandı.

 

AKP iktidarının yalnız Alevilere değil diğer tüm ilerici-demokrat-muhalif kesimlere yönelik baskı ve sindirme politikalarını sürdürdüğü ifade edilirken, ölüm orucuna devam eden avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuna değinilerek avukatların haklı ve meşru mücadelelerinin yanında olduğumuz belirtildi. Açıklamada ayrıca kamuda Alevilere yönelik ayrımcılığın sürdüğü, camisiz köylere hizmet götürülmediği ifade edildi; 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta gerçekleştirilen katliamın yalnız Alevilere değil, toplumda dışlanan/ötekileştirilen tüm kesimlere yönelik olduğunun altı çizilerek ortak mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlikte ayrıca Sivas’ta katledilenlerin isimlerini teker teker okuyarak aramızda olduklarını haykırdık. Etkinlik basın açıklaması ve sloganlarla yaklaşık bir saat sürdü. Emekçileri/ezilenleri siyasetten ve sokaktan uzak tutmak için sürdürülen korona propagandalarına ve çok sıcak havaya rağmen etkinliğe katılım geçen yılki katılıma göre daha fazla (250-300 kişi civarında) idi. Etkinlik öncesi, esnası ve sonrasında alandaki kişilerle kurduğumuz diyaloglarda AKP’ye karşı mücadele etmenin gereğini vurgulayarak, bunun düzen partileri ve parlamentarizmle neden olamayacağını, devrimci bir partinin gerekliliğini vurguladığımız sohbetler gerçekleştirdik.

İzmir’den Bir KöZ Okuru