Gençlik örgütlerine yönelik son aylarda artan hükümet ve polis baskısına karşı 14 Eylül’de görülecek Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) eşbaşkanları Yaren Tuncer ve Okan Danacı ile MYK üyesi Müslüm Koyun’un duruşmasına katılım çağrısı yapmak amacıyla Devrimci Öğrenci Briliği (DÖB), Kaldıraç, Öğrenci Faaliyeti, Yeni Demokrat Gençlik ve SGDF gençlik örgütlerinin 12 Eylül 2023’te İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına HDP, Söz ve Eylem, DKDER ve Köz destek verdi. Açıklamada üniversitelerin faşist genelgeler ve AKP-MHP kökenli kayyım rektör atamalarıyla baskı altında tutulduğu, devrimci-demokrat akademisyenlerin tasfiye edildiği, gençliğin apolitikleştirilmek istendiği belirtildi.

Ayrıca öğrencilerin nitelikli barınma ve beslenme taleplerinin göz ardı edildiği, barınma sorununun sürdüğü ifade edilerek devletin gençlere yönelik ajanlaştırma, kaçırma ve tehdit siyaseti izlediğinin altı çizilerek “…12 Mart’tan itibaren başlayan gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla SGDF’ye yönelik özel bir siyasi soykırım operasyonu başlatılmıştır. Üç ayrı tarihte AKP-MHP iktidarının gençlik hareketini sindirme politikası sonucu Türkiye’nin farklı kentlerinde yapılan siyasi soykırım operasyonları ile SGDF eşbaşkanları, MYK ve dernek üyeleri gözaltına alınmış, tutuklanmıştır.” denildi. Bu operasyonlarda yapılan tutuklamalara ilişkin davaya katılım çağrısı yapılarak şunlar ifade edildi: “İktidar bugün izlediği siyasi soykırım politikası ile gençliğin siyaset kanallarını tıkayarak, faşizme karşı politik özgürlük mücadelesine yeni bir savaş dizilimiyle yanıt veriyor. Bizler biliyoruz ki, Suruç’tan bugüne gerçekleştirmeye çalıştıkları devrimcileri, haksızlığa karşı boyun eğmeyenleri, ceplerini doldurmak için rantçı ve sömürgeci politikalarına karşı sessiz kalmayanları yıldırma çabalarıdır. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar devrimcileri yıldıramadı, yıldıramayacak. Başta devrimci ve demokrat kamuoyu olmak üzere, herkesi özgürlüğümüz için mücadele etmeye, sosyalist gençliğin sesi olmaya çağırıyoruz. Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük!” Eylemde “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!”, “Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

Daha önceki Kaypakkaya’yı anma ve Suruç eylemlerinden alışıldığı şekilde ‘gençlik örgütleri’nin örgütlediği, davet edilmediğimiz için örgütlenmesine katılmadığımız, sınırlı katılım olduğu gözlemlenen eylemin 12 Eylül’de gerçekleştirilmesine karşın basın açıklamasında 12 Eylül darbesi ile ilgili herhangi bir değinme olmaması bir başka eksiklikti.

İzmir’den Komünistler