Yaklaşan yerel seçimlerde İzmir’de de bağımsız bir sınıf çizgisini temsil edecek aday çıkmaması üzerine, İzmir’deki siyasetlere yaptığımız çağrı sonrası 1 Şubat 2024 günü gerçekleştirilen toplantıda Kaldıraç ve Birleşik İşçi Kurultayı ile birlikte İzmir’de bağımsız aday çalışması yapma konusunda mutabakata vardık. Bu mutabakattan hareketle aşağıdaki ortak çağrımızı emekten yana olan örgüt ve kurumlara ilettik:

“BİZLERİ KURTARACAK OLAN KENDİ KOLLARIMIZDIR!

Türkiye’nin metropollerinde, dev gibi işçi kentlerinde, büyükşehir düzeyinde emekçileri-ezilenleri burjuva muhalefete terk etmeyen, düzen siyasetinden bağımsız bir seçim çalışmasının öznesi olacak mıyız, olmayacak mıyız?

Bugün işçileri-emekçileri, ezilenleri temsil iddiasında olan her kesimin yanıt vermesi gereken soru budur.

Bizler İzmir’de bu soruya net ve somut bir yanıt veriyor, işçileri-emekçileri sermaye düzenine ve onun iktidarına karşı mücadeleye çağıran, onları düzen muhalefetine mecbur ve mahkûm bırakmayacak bir seçim çalışmasının sorumluluğunu birlikte alıyoruz.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi düzleminde deri işçisi Yalçın Yanık’ı ortak aday olarak öneriyor ve destekliyoruz. Ortak adayımız etrafında “bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır!” şiarıyla tüm düzen güçlerinden bağımsız, işçi sınıfı ve ezilenlerin taleplerini ve sesini yükselteceğimiz ortak bir seçim faaliyetine başladığımızı duyuruyor, ezilenlerden, emekçilerden taraf herkesi, her örgütlenmeyi bu çabayı büyütmeye, desteklemeye, bu çabanın parçası olmaya davet ediyoruz.

Birleşik İşçi Kurultayı – Kaldıraç Hareketi – Köz”

Bu çağrı ile yerel seçimlerde İzmir’de emekçileri-ezilenleri burjuva muhalefete terk etmeyen, bağımsız bir seçim çalışmasının öznesi olmaya talip olduğumuzu ve bu doğrultuda deri işçisi Yalçın Yanık’ı aday göstermeye karar verdiğimizi ifade ettik.

İzmir’den Komünistler