Emek ve Demokrasi Güçleri’nin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlediği basın açıklamasına katıldık. Yaklaşık 250-300 kişinin yer aldığı etkinlikte, HDP milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Murat Çepni de vardı. Basın açıklamasını düzenleyen platformun, katılımcıların “barışın öne çıkması” bahanesi ile bayrak ve örgüt pankartı getirmesini istememesi nedeniyle etkinlikte bayrak ve pankartlar yerine karton dövizlerle dile getirilen çoğu reformist barış talepleri içeren dövizler taşındı. Etkinlikte “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi; Savaşa Karşı Barışa Ses Ver; Yaşasın Halkların Kardeşliği; Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek; Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı.

Praksis müzik grubunun birkaç şarkı seslendirmesinin ardından yapılan basın açıklamasında Türkiye’ye Suriye ve Afganistan’dan gelmek zorunda kalan mültecilerin durumu söz konusu edilerek hükümetin kolayca mültecileri içeri alıyor olması ve bununla birlikte Batı ülkelerinin mülteci kabul etmemesi ve Erdoğan’ın “ülkeyi göçmen deposu”na çevirmesi eleştirilirken, bu “insanlık dramı”nı yaşayan tüm mültecilere insanca yaşam hakkı talep edildi. Söz konusu “insanca yaşam hakkı” talebinin mültecilere yönelik “göçmen deposu” aşağılamasının ardından gelmesi ve mültecilerin yaşadığı zorluklara ilişkin hemen hemen hiçbir toplumsal çözüm önerisi içermemesi bu konuya – reformistlerin sık sık yapageldiği gibi – günü kurtarmak için değinildiğinin kanıtı niteliğindeydi. Açıklamada ayrıca Taliban’ı meşru kabul eden hükümetin HDP’ye yönelik düşmanca tavrı ve Kürt halkının iradesinin yok sayılması ve emekçilere “yüzde beş zam” verilirken silahlanmaya çok fazla kaynak ayrılması da eleştirildi. Açıklamanın sonunda “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı için 2016 yılında 1 Eylül’de bir KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri selamlandı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’ni belirleyen reformist-parlamenterist akımların yine reformist hâkim söylemler dışında devrimci görüşlerin ifade edilmesine tek tip dövizler ve tek pankartla katılım şartı koyarak ket vurmaya çalıştığı eylemde Köz’ün arkasında duran komünistler olarak gazetemizin “Mağdur Edebiyatından Doğan Liberal Kuşatmaya Teslim Olmayacağız!” manşetini taşıyan sayısının satışını gerçekleştirdik, gazetemiz ilgi gördü, alanda iletişime geçtiğimiz/gazete sattığımız kişilerle mevcut etkinliğin muhtevasını eleştiren konuşmalar gerçekleştirdik. Kapitalizm yıkılmadan dünyaya barış gelmeyeceğini bilen komünistler olarak kof bir barışseverliğe karşı sınıf savaşını yükseltmenin gerekliliğini ve ezilen ulusların egemen uluslara karşı verdikleri savaşımın haklılığını savunmaya devam edeceğiz.
Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

İzmir’den Komünistler