İzmir’de yerel seçimlerde emekçilerden ve ezilenlerden yana aday çıkmamasının ardından sol siyasetlere yaptığımız çağrının devamında Şubat ayı başından itibaren Kaldıraç ile birlikte bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Yanık’a olan desteğimizi açıklamıştık. Bu süreçte Yanık’tan iki hafta sonra aday açıklayan EMEP ve TKH’ye, henüz DEM Parti aday çıkartmamışken tek adayda ortaklaşmak amaçlı aşağıdaki toplantı çağrısını ilettik.

“EMEP/TKH İzmir İl Örgütüne;

Ocak ayı içerisinde bulunmuş olduğumuz çağrı ile bir araya gelerek, sizlerin de davetli olduğu toplantıda, yerel seçimlerde emekçilerin, sol hareketin kendi bağımsız adayları ile hareket edebilmesinin ve sisteme karşı eleştirilerinin kitlelere ulaştırılması olanağını kıymetli bulduğumuzu tartışmaya açıp değerlendirmeye aldık. Çağrının ardından 1 Şubat 2024’te gerçekleştirdiğimiz toplantıda Kaldıraç ve Köz olarak “Kurtuluş Kendi Kollarımızdadır” şiarı ile örgütleyeceğimiz bir seçim çalışmasının duyurusunda bulunma kararı aldık.

Bizler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, işçi ve emekçilerin, halkın cumhurbaşkanı adayı yoktur, olmalıdır demiştik. Sol hareket, bağımsız adayları ile hareket ederek sisteme karşı radikal eleştirilerini kitlelere ulaştırma olanağını değerlendirememiştir tespitinde bulunmaktayız. Bugün seçim gündeminde gördüğümüz fırsatlar, devrimcilerin, sistem karşıtlarının, kapitalizm ile derdi olanların, emekçilerin cephesinin, direniş cephesini büyütme ve söylemlerini kitlelere ulaştırma olanağını taşımaktadır.

Emekçilerin Mayıs seçimlerinde bir temsiliyeti yoktu, bu fırsat tercih edilmemişti. Her şeyden önce bugün, devrimci, direniş cephesini geliştirmek ve emek cephesine giden yolda bir adım atabilmek mümkündür. Bu nedenle bizler, yerel seçimlerde ortak devrimci bir tutumun gerekli ve zorunluluk olduğunu savunuyoruz.

Yerel seçimlerdeki tutumumuz, burjuvazinin adaylarına karşı emek cephesinin en geniş katılımlı ortak tutumunu örgütleyebilmekten yanadır. Geçtiğimiz hafta, emek cephesinden TKH’ın ve EMEP’in ayrı ayrı kentte aday çıkardıklarını öğrendik, mevcut durumda yerel seçimlerde emek cephesinden solun çıkardığı 3 aday bulunmaktadır. Burjuvazinin adaylarına karşı emekçinin tarafında olanların ortak bir adayda birleşebilmesini kıymetli buluyoruz.

Bu bağlamda, seçimlere az bir zaman kalmışken, emekten ve ezilenlerden taraf olanların ortak bir adayda nasıl bir araya gelebileceğini konuşabilmek için EMEP ve TKH temsilcileri ile bir arada 22 Şubat Perşembe günü 16:00’da İzmir Konak’taki Çıra Kültür Merkezi’nde bir görüşme/toplantıya davet ediyoruz.

Saat, gün ya da yer size uygun değilse ve daha uygun olacak gün, saat veya yeri belirtirseniz biz buna icabet ederiz.

Kaldıraç – Köz”

Davetimize EMEP, aday çıkartmadan önce birçok sol siyasete kendilerinin çağrı yaptığını, artık kendi yollarında yürümekte kararlı olduklarını belirterek davete icabet etmeyeceğini belirterek yanıt verdi. Söz konusu süreçte bize çağrı yapmadıklarını, dahası Ocak ayında kendilerine yaptığımız davet ve çağrıyı yanıtsız bıraktıklarını anımsatınca EMEP temsilcileri sessiz kaldılar. TKH ise örgütün İzmir il başkanı Hakan Yerlikaya’ya iletilen çağrıyı yanıtsız bıraktı. Parlamentarizm tuzağına düşmeden ve devrim için devrimci bir parti gerektiği idealinden sapmaksızın burjuvaziye karşı emekçilerin-ezilenlerin seferberliğini öne çıkartmaya devam edeceğiz.

İzmir’den Komünistler