3 Mart Pazar günü 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy Rıhtım’da kadın buluşması düzenlendi. Birçok kurum kadın örgütleri kimliği ile eyleme katıldı. Kadıköy’ün farklı sokaklarında  birbiriyle koordine olmadan buluşanlar yine ortak bir organizasyon olmaksızın eylem alanına doğru yürüyüşe geçti. Kadıköy’ün farklı noktalarında slogan sesleri yükselirken birbirleriyle denk gelen akımlar arka arkaya yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak biz de gazete büromuz önünde buluşarak yürüyüşümüzü Kaldıraç, EMEP ve feminist grupların birlikte yürüdüğü güzergâhtan onlarla birlikte gerçekleştirdik. Yalnızca kadınlara açık olan eylemde yürüyüşte görece serbestlik olsa da bu yönde hazırlık yapmadığımızdan ağırlıklı olarak kadın yoldaşlar katıldılar.

Köz olarak 8 Mart eyleminde “Demokrasi Müsameresinin Figüranı Değil Demokrasi Mücadelesinin Öncüsü Olalım; 31 Mart’ta Sermaye Partilerine Oy Yok; Ayten Öztürk’e Özgürlük; Ankara Adayı Gültan Kışanak’a Özgürlük” şiarlı dövizlerimizi taşıdık. Anayasal krizin derinleşeceği önümüzdeki süreçte ezilenlerin sermayeden, sermaye partilerinden bağımsız bir çizgide hareket etmesi gerekir. Çarı devirmek için sokağa çıkan kadınlar gibi kadınların bugün de hükümete karşı bir emekçi seferberliğini örmek üzere demokrasi mücadelesinin öncü gücü olması gerektiğini dövizlerimizle öne çıkardık. Kadınların özgürleşmesinin yolunun siyasi mücadelen geçtiğini vurguluyoruz. Alanda siyasi mücadelede tutuklanan, tutsak edilen kadınlara özgürlük talebimizi de yükselttik.  Eylem boyunca “Demokrasi için tek yol devrim; Barış için tek yol devrim; Siyasi tutsak kadınlara özgürlük; Kadının kurtuluşu insanlığın kurtuluşudur; Siyasi tutuklu Kışanak’a özgürlük; Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük; Kadın olmadan devrim olmaz devrim olmadan kadın kurtulamaz” sloganlarını attık.

8 Mart Kadın Platformu eylemde “Yoksulluğa, Şiddete, Sömürüye, Savaşa Karşı Mücadelemiz Var” şiarlı pankartını açtı. Barış Anneleri “Özgürlüğün yolu özgür kadından, barışın yolu Barış Annelerinden geçer”, Üniversiteli Feminist Kolektif “İsyanımızın rengi aydınlatacak geceyi”, Halkevci Kadınlar “Umut var, kadınlar var, yaşamak için örgütlenelim”, Alınterili Kadınlar “Kadınlar sömürü ve zulüm düzeninin mezarını kazıyor, Yeni Demokrat Kadın “Omzumuzda dünyanın yükü, belleğimizde dokuma işçileri, bilincimizde özgürlük mücadelesi” pankartıyla katıldı. Eyleme katılan kurumlar alana girdiklerinde kürsüden selamlandılar. Alana girişte TJA flamaları ve Feminist Kolektif’in pankartındaki gökkuşağı renkleri engellemeyle karşılaştı. Programda platform adına açıklamanın yanı sıra Sputnik grevi, üniversiteli kadınlar, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Afet İçin Feminist Dayanışma adına konuşmalar yapıldı.

Kadın platformu adına yapılan konuşmada, 8 Mart’ın ilanından bugüne dek yaşam koşulları içerisinde değişen bir şey olmadığı, kadınların hala bu gidişatı değiştirmek için mücadele ettiği, bugün en çok katledilmenin aileler içinde yaşandığı, kadınları yok sayarak politikalar üretilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Sputnik grevi adına yapılan konuşma ise grev süreci ve mücadelelerinden bahsederek başladı. Mesleklerinin salt bir gazeteci talebini yükseltmek olmadığından söz etti. Haksızlık, eşitsizlik söz konusu olduğunda bunlardan doğan tüm mücadelelerin bir parçası olduklarının, kadınlar gününün ise sadece kutlamak için değil sesimizi yükselttiğimiz bir fırsat olması gerektiğinin altını çizdi.

Cumartesi Anneleri adına yapılan konuşmada hayatını kaybeden kadınların isimleri okundu. 8 Martlarda dünyanın her yerinde kadın hakları, şiddeti konuşulurken gözaltında hayatını kaybeden kadınlardan da bahsetmek gerektiği söylendi. Kaybettiğimiz kadınların faillerini cezalandırmak tüm hükümetlerin sorumluluğu olmalıdır, bedeli ne olursa olsun, susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz dendi.

Barış Anneleri adına yapılan konuşmada ise, Kürdistan, İsrail, Filistin, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu’da uzun zamandır süren kirli savaş olduğuna, özellikle kadınlara ekonomik bir zarar verdiğine değinildi. En kısa zamanda bu savaşın bitmesi çağrısı ile konuşma sonlandırıldı.

İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu da eyleme katılanlar arasındaydı, ancak yaklaşan seçimlere ilişkin herhangi bir pankart, döviz yahut da konuşma yapılmadı. Eylemde erkek ve devlet şiddeti yanı sıra tutuklanan SKM’li kadınlar da gündem edildi, kadın mücadelesinin engellenemeyeceği vurgulandı. Eylem alanında sık sık “Jin Jiyan Azadi; Korkmuyoruz Susmuyoruz İtaat Etmiyoruz; Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganları atıldı. Eylem yapılan konuşmaların ardından çekilen halaylarla son buldu.

Kadının Kurtuluşu İnsanlığın Kurtuluşudur

 İstanbul’dan Komünistler