KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak hazırladığımız Filistin gündemli ozalit ve duvar gazetelerini Kadıköy’de astık.

Ozalite “Ortadoğu’ya Barış İçin Filistin’e ve Kürdistan’a Özgürlük” şiarı yazdık. Duvar gazetesinin içeriği ise şu şekildeydi: Emperyalist paylaşım kavgasının göbeğindeki Ortadoğu’da iki düğüm noktası var: Filistin ve Kürdistan. Emperyalistler Filistin’i Balfour’la, Kürdistan’ı Lozan’la parçaladı. Filistin’i ve Kürdistan’ı birleştirmek için her ikisini de yırtıp atmalı. Bölücü olmadan anti-emperyalist olunmaz. Filistin söz konusu olduğunda, emperyalistlerin ve reformistlerin iki devletli çözüm planlarının çöktüğü her yeni gelişmeyle bir kez daha açığa çıkıyor. İşçilerin ve köylülerin devrimci diktatörlüğü dışındaki her çözüm hem olanaksız hem gericidir.

Kadıköy’de daha önce astığımız“Filistin’e Destek için TC Hükümetine Karşı Kitlesel Seferberliği Yükseltelim” yazılı pankartımızın kaldırılması üzerine pankartımızı tekrar astık.

Ortadoğu’da Barış İçin: Bağımsız Birleşik Kürdistan! Birleşik, Laik, Demokratik Filistin!

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Kadıköy’den Komünistler