10 Temmuz Cumartesi günü KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, Kadıköy’de Devrim Diyenler Önce Parti İhtiyacından Söz Etmeli, Devrim için Devrimci Parti” manşetli KöZ Temmuz sayısının satışı gerçekleştirdik.

Gazetemizin Temmuz sayısında, hükümetin muhalefete karşı yürütmekte olduğu iç savaşı, devlet bürokrasiyle, mahkemeleriyle yürütmek zorunda cümlelerine yer verilmektedir. Bizler, tüm bunların tek ve biricik yolunun devrimci partide bu niteliğin ise salt devrimci bir partiyi yaratmak için mücadelemizi büyüteceğiz vb. kalıp cümlelerin ötesine geçerek, devrimci bir partiyi yaratmak için tüm komünistleri buluşturabilecek bir parti inşa yolu izlendiğinde yaratılabilir demekteyiz. Bu durumun değişebilmesinin yegâne yolu ise “devrim için devrimci parti” şiarını yükseltmekten geçecektir. Bizler bugün bulunduğumuz her yerde bu şiarı yükselteceğiz.

 Yaşasın Komünistlerin Birliği!

İstanbul’dan Komünistler