Kaldıraç Üniversite’nin Kadıköy Aka-Der’de düzenlediği “262. Sayıyı Tartışıyoruz” başlıklı etkinliğine katıldık. Sohbet Kaldıraç’tan arkadaşların “Seçim Süreci, Sağda Birleşme ya da Cepheler Netleşiyor” başlıklı yazının ana hatlarını özetleyen sunumuyla başladı. Sunum yapan arkadaş bugün solun kendi kimliği ile değil tamamen sağa teslim olmuş bir şekilde Millet İttifakı’nın ardından gittiğini, üstelik kitlelerin seçimin kaderine karar vermediğini aksine bugün seçimlerin toplumsal patlamanın önünde bir engel olarak kullanıldığını anlattı. HDP’nin bağımsız bir aday çıkarmamasını kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirirken ilk turda kazanılamamasının ardından kitlelerin umutsuzluğa kapıldığını önemli olan ve tartışılması gerekenin ise işçi sınıfı hareketini işaret ederek bu umutsuzluktan çıkmak gerektiğini anlattı. Sohbet kısmında tartışılan yazıda katıldığımız noktalar olduğunu anlattık ama özellikle umutsuzluğa kapılmama vurgusunu önemsediğimizi anlattık. Son sayımızda yer alan “Dikiş tutturamayan burjuva sosyalizmi” yazısındaki gibi hem Türkiye’deki nesnel koşullar hem de devrimci dinamikler nedeniyle AB ile uyumlu solcu yaratma projesinin tutmayacağını, devrimci kalkışmalar için elverişli bir ortamda devrimciler için umut veren gelişmeler yaşanacağından bahsettik. Sohbetimiz emperyalist paylaşım kavgasının Türkiye’deki yansıması konusuna evrildi. Emperyalizm konusunda ileride yeniden konuşmak üzere sohbetimizi sonlandırdık.
Kadıköy’den Komünistler