İzmir’de sol-sosyalist örgütlenmeler tarafından “İnsanca yaşanabilir, vergiden muaf asgari ücret için örgütlenmeye, mücadeleye!” şiarıyla asgari ücret gündemli bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 25 Aralık günü Karşıyaka İskelesi karşısında yapılan basın açıklaması öncesi ajitasyon konuşmaları yapıldı.

Basın açıklamasında şunlar ifade edildi:

“…Her şartta bizleri ölümüne üretim alanlarına sürenler, patronlara teşvik yağdıranlar, adına “asgari ücret tespit komisyonu” dedikleri orta oyunu ile bir kez daha milyonlarca emekçiye açlığı ve yoksulluğu dayatıyor. Sözde işçinin temsilcisi olacak sendikalar ise mücadeleden uzak anlayışlarıyla sermaye sınıfının dümenine su taşımakta. Komisyonun üç görüşmesi geride kalsa da sessizik sürüyor, işçinin talepleri konuşulmuyor, TÜİK’in önerdiği ücretle sefalet reva görülüyor.

…Devlet, patronlar ve sendikal bürokrasinin oluşturduğu şer üçlüsü, işçi sınıfını ezmek için bu defa da bizlerin iradesinin olmadığı ‘asgari ücret tespit komisyonu’ nda aynı zamanda bir çok fabrikada yapılacak Ocak zamlarını ve sendikalı yerlerdeki sözleşme süreçlerini doğrudan belirleyecek. Tüm Türkiye işçi sınıfını ilgilendiren bu süreçte, özellikle krizin derinleştiği bu dönemde faturanın bizlere ödetilmek istenmesine karşı birleşmek ve mücadele etmek zorunluluk haline gelmiştir. Kuru ekmek yemenin aç olunmadığının ispatı görenlere, yoksulluğu görmezden gelenlere, bizleri koronavirüs ve açlık arasında ikileme terk edenlere, elimizde kalan son haklarımıza da göz koyanlara cevabı mücadeleyi yükselterek verelim!

‘İnsanca yaşamaya yeten, vergiden muaf’ asgari ücret için, fabrikalarda, atölyelerde, havzalarda bulunduğumuz her alanda yan yana gelelim. Birleşelim, işyeri komiteleri kurarak taban iradesini açığa çıkartalım, tek tek fabrikalardan bir araya gelerek devletin, patronların ve sendika ağalarının bizleri soktuğu çıkışsızlıktan kurtulalım. Haklarımız ve geleceğimiz için taleplerimizle örgütlenelim, mücadele edelim!”

Politik örgütlenmeler tarafından düzenliyor olmasına rağmen siyasal vurgulardan ziyade işçilerin sendikal taleplerinin öne çıktığı açıklama sırasında “İnsanca yaşamak istiyoruz!”, “Çarklar dönüyor, işçiler ölüyor!”, “Krizin bedeli patronlara!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. BDSP, ESP, Ege İşçi Birliği, Ekmek ve Onur, TÖP, Kaldıraç, SMF, Partizan tarafından ortak örgütlenen eyleme yaklaşık 50 kişi katıldı.

Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!

İzmir’den Komünistler