thumbnail of KoZ s 126 Agustos web2

Siyasal faaliyet yürüttüğümüz alanlardan olan Kartal ve Maltepe’de 12 Eylül Pazar günü gazetemizin toplu dağıtımını gerçekleştirdik. Gazete satışı vesilesiyle temasımız olan emekçilerle sohbet etme olanağımız oldu.

Gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde ağırlıklı olarak gazetenin “Mağdur edebiyatından beslenen liberal kuşatmaya teslim olmayacağız’’ manşeti üzerinde durduk. Aslında son zamanlarda gerçekleştirilmiş olan bu saldırıların Kürtlere yönelik olmadığını, HDP’nin siyasi çizgisine yönelik olduğunu ve HDP’nin gücünden ve potansiyelinden kaynaklandığını söyledik. Ancak HDP’nin bu saldırıları genel olarak Kürtlere karşı ırkçı saldırlara olarak nitelediğini ve gerekli siyasi sorumluluğu almadığını belirttik. HDP’nin bağımsız bir siyasi hat belirlemesi, bu hattın ana eksinden demokratik anayasa talebinin bulunması ve bu talep etrafında bir araya gelenlerle mücadele yürütmesi gerektiğini ve varlığının da bu doğrultuda mümkün olabileceğini dile getirdik.

AKP’nin saldırmaya devam edeceği kesimin HDP’liler olduğu açıktır. Öne çıkarılması gereken nokta ise HDP’nin mağduriyeti değil, gücü ve potansiyeli olmalıdır. Bulunduğumuz alanlarda da bu noktaların öne çıkarılması bilinciyle gazete satışımızı gerçekleştirdik.


Anadolu Yakası’ndan Komünistler