11 Temmuz Pazar günü KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, Kartal’da “Devrim Diyenler Önce Parti İhtiyacından Söz Etmeli, Devrim için Devrimci Parti” manşetli KöZ Temmuz sayımızın satışı gerçekleştirdik.

Kartal sokaklarına ve kafelerine gazetemizi ulaştırıp aynı zamanda, manşetimiz olan devrimci parti ihtiyacı üzerine sohbetler etme fırsatımız oldu, sohbetlerimizde şunları öne çıkardık; kendisine Komintern’in ilk dört kongresinin ilke ve esaslarını referans alan ve Komintern’e katılmanın 21 koşulunu rehber edinen bir partiye ihtiyacımız vardır. Bugün bu topraklarda devrim sloganları her ne kadar yüksek sesle dile getirilse de bu devrimi gerçekleştirecek bir devrimci partinin eksikliğinden söz edilmemektedir. Bu eksiklik giderilmeden öne çıkarılan sloganlar içeriğinden bağımsız havada kalmaya mahkûmdurlar. Devrimci parti eksikliğinin üzerinden atlanılarak devrimci mücadele yürütüyoruz söylemleri ise tasfiyeciliğin üzerini örtmek için kullanılan söylemlerden öte değildir.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak yürüttüğümüz bu politik mücadelenin gayesi de böylesi bir eksikliği gidermek ve proleter bir devrime önderlik edecek komünist partiyi yaratmaktır. Bugünün güncel sorunlarına ışık tutan ve güncelliğini koruyan 21 koşulu politik pusula olarak görenlerin mücadelesiyle bu parti yaratılabilecektir. Günün koşullarını bahane ederek reformistlerle aynı parti çatısı altında buluşanlar, elbette komünist enternasyonalin esaslarına ve 21 koşula sahip çıkamazlar ve tarihin gerisinde kalmış olarak addetmeye çalışırlar. Bu tasfiyeci tutumlara karşı kuruluşundan beri mücadeleyi yürüten platformumuz akıntıya karşı yüzmekten vazgeçmeden bu mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

İstanbul’dan Komünistler