24 Haziran seçimlerine giderken Köz, seçimleri solun önüne çıkardığı tarihsel fırsat ve imkânlardan doğru ele aldı. Biz de bu fırsatlardan azami biçimde faydalanmak adına bulunduğumuz yerelde seçim çalışmalarına güçlü biçimde katılma kararı aldık. HDP; Kartal’ın Atalar, Esentepe, Kurfalı, Uğur Mumcu, Soğanlı, Topselvi mahallelerinde seçim büroları ve merkezdede seçim standı açtı. Buradan bakıldığında 7 Haziran’da faaliyet gösterdiği mahallelerde bu seçimde de süreklilik sağlamış oldu. Kitlenin ve partililerin siyasete ilgilerinin 7 Haziran’daki kadar olmasa da faaliyetlere genel bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Biz de kendi gücümüz oranında bu seçim bürolarının birinde görev ve sorumluluk alacağımızı kararlaştırdık. Bu doğrultuda düzenli olarak hemen hemen her gün seçtiğimiz seçim bürosuna gidildi. Büronun bayraklarının 3-4 kez kesilmesi ve yumurtalı saldırı yapılmasına karşılık biz de her seferinde beraber parti bayraklarını yeniden astık. 1 Haziran Cuma günü en son kopartılan bayrakların yeniden kitlesel olarak asılmasından sonra bir daha saldırı yaşanmadı. İki defa Çarşamba pazarında büro üzerinden bildiriye çıkıldı. İlk bildiri dağıtımına vekil adaylarıyla birlikte kalabalık bir ekip olarak çıktık. HDP’nin ortak seçim broşürleri, bildirileri, Demirtaş kartpostalları dağıtıldı. Bir yandan bildiri dağıtırken bir yandan da bir yoldaşımız sesli ajitasyon yaptı. İkinci bildiri dağıtımına bir önceki dağıtıma nazaran daha az kişiyle çıkılırken sesli ajitasyonumuz eşliğinde kendi özel sayımızı ve aday broşürümüzü dağıttık.

Bu süre zarfında özel sayılarımız ve aday broşürlerimiz büroya götürüldü ve büroda olduğumuz her zaman buradakilerle Köz’ün seçimlere yönelik görüş ve tespitlerini aktaracağımız tartışmalar gerçekleştirdik. Erken seçimlerin gündeme gelmesinin aslında Erdoğan’ın taktiğinden ziyade gittikçe MHP’nin çizgisine teslim olduğunu gösterdiğini, baskın seçimin sola sunduğu fırsatları, HDP’nin iki sağ ittifak arasındaki tek sahici sol seçenek olduğunu ayrıca HDP’nin parlamentodaki varlığının rejim krizini derinleştireceğini bunlardan ötürü en güçlü şekilde meclise girmesinin gerekliliğini anlattık.

3 Haziran Pazar günü de büronun resmi açılışı yapıldı. Yüzü aşkın bir katılımla beraber 3 vekil adayı katılım gösterdi. Biz de 10-12 kişi olarak geldik. Açılışın içeriği vekil adaylarının konuşmaları dâhil pek dolu geçmedi. Biz de bayraklarımız yanımızda olmasına rağmen açmadık ancak aday broşürümüzü ve bir hafta sonra yapacağımız seçim gündemli KöZ söyleşisinin davetiyelerini dağıttık.

Bulunduğumuz yerelde 1 Mayıs öncesi kurulan ve başarılı bir 1 Mayıs çalışması yürüten Emek ve Demokrasi Güçleri platformunun içerisinde bizim de bulunduğumuz bazı bileşenleri, platformun seçim sürecinde de devam etmesi gerektiği fikrini savundular. Böyle bir karar ortaya çıkmasına rağmen son ana kadar bu platform ortak bir çalışma gerçekleştirmedi. Biz de bunu gözeterek seçimlere giderken ortak bir etkinlik için sendikaya söyleşi ve panel olarak iki öneri götürdük. Sendika yürütmesi bunu gündeme alıp kabul etti ve platform bileşenlerine toplantı çağrısında bulundu. Toplantıya HDP, ESP, SMF, HTKP, Eğitim-sen, PSAKD, EMEP ve KöZ katıldı. Panel önerisi oy birliği ile kabul edildi. Söyleşi önerisinin destek görmemesi üzerine ortaklaşılamaması durumunda kendimizin bu söyleşiyi gerçekleştireceğimizi söyledik ve bunu KöZ olarak organize ettik. Kartal yerelinde HDP ve CHP’li adayların katılımıyla gerçekleştirilecek panel için karar alınmış olsa da panelistlerin ayarlanamayarak seçimlere çok kısa bir süre kalıncaya kadar organize edilememiş olması sebebiyle fiilen iptal edilmiş oldu ve gerçekleştirilemedi.

Kartal’dan Komünistler