Boğaziçi Üniversitesi, uzun yıllardır okulun sosyal tesislerinde çalışan dört çalışanı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Okul içerisindeki bir işletmede düzenlenecek iftar için, çalışanların var olan mesai saatleri yerine sözlü olarak 12-22 saatleri arasında çalışması istenilmesi üzerine, işten çıkarılan ve Dev-Turizm Sendikası üyesi olan çalışanlar bunun yazılı olarak verilmesi gerektiğini belirterek isteği geri çevirdi. Mesai bitiminde asılan 12-22 saatleri arasında mesai yapacak çalışanların listesinde işten çıkarılanların adı olmaması üzerine, ertesi gün söylenen mesai saatinde olmadıkları bahane edilerek iş akitlerinin “haklı gerekçelerle ve tazminatsız” feshedildiği iletildi. Çalışanlar ertesi gün okula girmek istemelerine rağmen kartları habersiz bir şekilde iptal edildi ve güvenlik tarafından okula alınmadılar. İşten çıkarılan çalışanların özel eşyalarını almasına bile izin vermediler.  

Bu olay üzerine Boğaziçi Öğrenci Meclisi, 14 Nisan Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde bu olaya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bizler de Meclis tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldık.  

“İşçi Düşmanı Kayyum Yönetimine Karşı İşçi Öğrenci Omuz Omuza” pankartıyla yapılan basın açıklamasında, 2021 yılında hükümetin atadığı kayyum yönetiminin her yetkiyi tek elde toplayan, işe yeni alımlarda tek bir sendikayı dayatan, kabul etmeyenleri ise sürgüne mecbur bırakan işçi düşmanı karakteri vurgulandı. Kod49 ile Sosyal İşletmeler Müdürü Mehmet Tunç tarafından tazminatsız bir şekilde dört çalışanın işten çıkarılması anlatılarak, bu süreçte olması gereken prosedürlerin izlenmediği ve işten çıkarılanlara bir savunma hakkı dahi tanınmadığı söylendi. Öğrenciler olarak siyasi iktidarın bir piyonu olan kayyum yönetiminin işçi ve sendika düşmanı zalim karakterinin teşhir edilmeye çalışıldığından bahsedilen basın açıklamasında, işçilerin taleplerinin derhal kabul edilmesi, işe alım ve çıkarmaların şeffaflaştırılması ve sendikal baskı ve tehdide son verilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklama “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!” sloganıyla sona erdi.  

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, basın açıklamasına “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek! Burjuva İttifaklara İki Turda Da Oy Yok!” içerikli pankartımızla; “Pisliğin Başı Belli, Seçimle Değil Devrimle Gidecek! Eksik Olan Devrimci Parti!” ve “İşçilerin Ekmeğe Değil, İktidara İhtiyacı Var!” şiarlı dövizlerimizle katıldık.  

Basın açıklaması bittikten sonra alandaki hocalara, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen temsilcisine ve katılan farklı siyasetten arkadaşlara “Burjuvaziye Karşı Proletarya” başlıklı 1 Mayıs pikniğimizin biletlerini ve “Masanın Sol Bacağı Olmayacağız!” manşetli gazetemizin Nisan 2023 sayısını ulaştırdık.  

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

İşçi Düşmanı Burjuva İttifaklara Hiçbir Turda Oy Yok!

Üniversitelerden Komünistler