5 Kasım Pazar Günü Saat 19:00’da Kıvılcım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Komünistler Filistin Sorununa Nasıl Yaklaşır?” başlıklı söyleşiye katıldık.

Konuşmacı, İsrail’in işgalci ve gayrimeşru bir devlet olduğundan, komünistlerin de Filistin halkının işgalci İsrail’e karşı mücadelesini desteklemesi gerektiğinden bahsetti. Bugünkü İsrail denilen bölgenin tarihsel olarak Filistin toprağı olduğu, İsrail’in varlığının bu topraklardaki emperyalist işgalin bir sonucu olduğu ve dolayısıyla Filistin’deki mücadelenin anti-emperyalist olduğu vurgulandı.

Konuşmanın ardından soru cevap kısmında Hamas’ın anti-emperyalist olup olmadığına dair bir tartışma döndü, konuşmacı anti-emperyalizm tartışmasına girmemeyi tercih ederek bugün Filistin’deki mücadelenin İsrail’e karşı desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Siyonizmin yahudi sorununa bir çözüm olmadığını, hiçbir İsraillinin masum olmadığını, işgalin bilincinde olarak oraya yerleştiklerini ve dolayısıyla hepsinin geri gönderilmesi, Filistin topraklarını terk etmesi gerektiğini belirtti.

Biz de Köz adına söz alarak konuşmacıyı ve dinleyicileri selamladık, ardından konuşmada bahsedilmeyen Ürdün’ün Filistin’deki varlığına dair bir soru yönelttik. Bugünkü Filistin sınırlarının emperyalistler tarafından çizilmiş olduğunu, İngiliz emperyalizminin çekilmesinin ardından oraya yerleşen gerici Ürdün Krallığı’nın da Filistin topraklarında işgalci bir devlet olduğunu belirttik. Özgürleşmiş, bağımsız ve birleşik bir Filistin’in nasıl olacağına dair fikirlerini sorduk.

Konuşmacı, bahsettiğimiz noktanın önemli olduğunu, bugün sık sık “Nehirden denize” şeklinde gündeme gelen Filistin sınırlarının aslında emperyalistler tarafından çizilmiş olduğunu, güncel politik durumdan dolayı genelde bu anlayışın sahiplenildiğini fakat aslında Ürdün’ün de Filistin topraklarında bir işgalci olduğunu ve gerici Ürdün Krallığı’nın birçok kez Filistinli devrimcilere saldırdığını, ayaklanmalarını bastırmak için uğraştığını ekledi. Filistin devrimi karşısında İsrail ile beraber Ürdün Krallığı’nın da kaldırılması gereken bir engel olduğunu vurguladı. Ardından etkinlik sona erdi.

Ne Şeriat Ne Siyonizm

Yaşasın Birleşik Özgür Filistin!

Beşiktaş’tan Komünistler