thumbnail of KoZ_Aralik_2019web

Bulunduğumuz ilde daha önce Köz gazetesi dağıtımı ve protokol bırakmayla birlikte bir de Köz söyleşisi örgütlemiştik.

Düzenli olarak görüştüğümüz Köz okuru bir akademisyenle Köz gazetesini verdikten bir hafta sonrasında görüşmek üzere ayrıldık. Tekrar görüştüğümüzde üzerinde yaşadığımız topraklar, dünya ve Köz gazetesi üzerine bir sohbete başladık.

Dünyanın birçok coğrafyasında açlığa, yoksulluğa, baskılara karşı protesto ( Fransa, Lübnan, Şili, Kolombiya, İran, Irak vb. ) eylemleri olmuştur. Kapitalist ülkeleri telaşa düşüren bu eylemlerin 2020 yılında da süreceği bugünden bellidir. Bu eylemleri devrim mücadelesine akıtacak, devrimle taçlandıracak devrimci parti (dün de yoktu, bugün de yok) olmadığı müddetçe devrimin olamayacağı üzerine konuştuk. Üzerinde yaşadığımız topraklarda ise devrimci durum çok belirgin bir biçimde var; Devrimci parti yok. Devrimci partiyi kurmak sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünyayı kurmayı hedefleyen enternasyonalist komünistlerin tarihsel sorumluluğu ve görevidir. Sohbet böyle gelişti. Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bu tarihsel görevi başarmak için çalıştığımızı belirttik. Bolşevik örgütlenmenin ve Ekim Devrimi’nin aşılmayı bekleyen bir eşik olduğunu belirttik. Devrimci Partiyi kurmanın yolunun komünistlerin birliğinden geçtiğini ekledik. Görüşmeyi böylece sonlandırdık.

Köz’ün Aralık 2019 sayısının dağıtımını da gerçekleştirdik. Sendikalara, partilere ve diğer kurumlara bıraktık. Çevremizdekilere de gazetemizi elden vermiş olduk.

Devrim için Devrimci Parti

Parti için Komünistlerin Birliği!

Kocaeli’den Komünistler