Komünizmde Temel Kavramlar seminerlerinin ikinci kısmı bu hafta başlıyor. Sınıf Mücadelesinin Strateji ve Taktikleri üst başlığını taşıyan seminerler beş oturumdan oluşacak. Her hafta pazar günü Kadıköy’deki Köz bürosunda saat 16:00’da gerçekleşecek oturumların sırası ve başlıkları şöyle:

1. Oturum:
Menşevizm ve Bolşevizm (I) İşçi Köylü İttifakı ve İşçilerin Köylülerin Devrimci Demokratik Diktatörlüğü
Okuma: Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasi’nin İki Taktiği
2. Oturum:
Menşevizm ve Bolşevizm (II) Lenin Sosyalist Devrimci Oldu Hurafesi. 1917 Nisanı’nda Değişenler ve Değişmeyenler
Okuma: Nisan Tezleri
3. Oturum
Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Proleter Devrim
Okuma:
Komünist Enternasyonal’in 2. Kongresinde Benimsenen Tezler
Marksizmin Bir Karikatürü: Emperyalist Ekonomizm
4. Oturum:
Savaşı İç Savaşa Çevirmenin Gerekçesi ve Yöntemi
Okuma:
Savaşta Kendi Hükümetinin Yenilgisini İsteme Üzerine
Sosyalizm ve Savaş
İkinci Enternasyonal’in Çöküşü
5. Oturum:
Devrim ve Kadınlar
Okuma: Komünist Enternasyonal İkinci Kongre Tezleri ve Kararları