Komünizmin Temel Kavramları başlıklı bir seminer serisi düzenleyeceğiz. Bu seminer serisinde komünizm, sosyalizm ve proletarya diktatörlüğünün ayrımının neler olduğunu, komünist siyasetin teorik ve pratik hedeflerini ve esas olarak öncelikli hedef olan proletarya diktatörlüğünün nasıl bir stratejik temelde gerçekleşeceğini, bu hedefe ulaşmak için nasıl bir aygıta ihtiyaç olduğunu, bu aygıtın gündelik siyasette karşılaşacağı sorunları ve bu sorunlara karşı alınması gereken pratik-politik tutumların neler olması gerektiğini ve Bolşeviklerin Komintern belgelerinden süzüp tarihin ve proletaryanın hafızasına kaydettiği dersleri ve bu derslerin günümüz siyasetinde nelere tekabül ettiğini konuşacağız.

12 Ocak saat 16.00’da başlayacak olan Proletarya Diktatörlüğü olarak Paris Komünü’nü konuşacağımız seminer serisinin ilki, Kadıköy’deki KöZ Gazetesi bürosunda gerçekleşecek. Seminer, Marx’ın Fransa’da İç Savaş eserinde yazdıkları ve Lenin’in Devlet ve Devrim eserinin üçüncü bölümünde Marx’ın çözümlemeleri hakkındaki fikirleri üzerinden tartışılacaktır.

Seminer ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitelerden Komünistler